Thông cáo báo chí về Hội thảo khoa học quốc tế Đảm bảo chất lượng đào tạo sau đại học theo định hướng ứng dụng: Kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn Việt Nam

Với mong muốn tạo điều kiện để các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học, các nhà quản lý trong nước và quốc tế có cơ hội trao đổi, chia sẻ thông tin, thảo luận và công bố những công trình nghiên cứu khoa học cũng như kinh nghiệm trong các lĩnh vực có liên quan đến đảm bảo chất lượng đào tạo sau đại học theo định hướng ứng dụng, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội tổ chức Hội thảo quốc tế với chủ đề Đảm bảo chất lượng đào tạo Sau đại học theo định hướng ứng dụng: Kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn Việt NamQuality assurance of application - oriented postgraduate educationInternational experience and Vietnamese practice”. September 16th, 2023.

Đây là Hội thảo quốc tế lớn nhất mà Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đã từng tổ chức và nằm trong chuỗi các Hội thảo năm 2023 của Nhà trường.

1. Mục tiêu của Hội thảo

- Hội thảo nhằm tạo ra một diễn đàn cho các học giả trao đổi và trình bày các công trình nghiên cứu của mình đến từ các trường đại học, học viện, và trung tâm nghiên cứu trong nước và quốc tế. 

- Hội thảo sẽ cung cấp nền tảng cho các cuộc tranh luận về các vấn đề: Xu thế, nhu cầu về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trình độ Sau đại học; thế mạnh, hạn chế, cơ hội và thách thức của đào tạo Sau đại học gắn với kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn Việt Nam; Khái niệm, nguyên tắc, nội dung, hệ thống các quy trình bảo đảm chất lượng gắn với tiêu chí và chỉ báo chất lượng liên quan; Định hướng phát triển đào tạo, gắn nghiên cứu khoa học với đào tạo và phục vụ cộng đồng của cơ sở đào tạo theo các giai đoạn khác nhau; Chuẩn đào tạo theo chương trình đào tạo, học phần/chuyên đề nghiên cứu, bao gồm: chuẩn đầu vào, chuẩn vận hành (tác nghiệp) và chuẩn đầu ra; Hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong và bên ngoài; các điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo Sau đại học như: phát triển đội ngũ, cơ sở vật chất, phương tiện dạy học/đào tạo, tài chính, nguồn học liệu chất lượng cao kết nối mạng lưới quốc tế; và Quan hệ hợp tác “Cơ sở đào tạo - Người học - Xã hội/Bên sử dụng tốt nghiệp” tham gia vào đào tạo và huy động nguồn lực phục vụ đào tạo Sau đại học theo định hướng ứng dụng thông qua bảo đảm chất lượng.

- Hội thảo sẽ gia tăng cơ hội hợp tác quốc tế trong NCKH giữa các trường đại học trong khu vực và quốc tế.

2. Thời gian và địa điểm tổ chức Hội thảo

- Thời gian: Ngày 16/9/2023

- Địa điểm: Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, 98 phố Dương Quảng Hàm, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

3. Thành phần tham dự Hội thảo

Hội thảo có sự tham dự của các diễn giả chính (keynote speaker) đều là những chuyên gia hàng đầu thế giới về các lĩnh vực có liên quan đến đảm bảo chất lượng, đào tạo sau đại học, đào tạo sau đại học theo định hướng ứng dụng trình bày và chia sẻ những nghiên cứu mới nhất.

Các diễn giả chính tại Hội thảo bao gồm:

-         Giáo sư. Tiến sĩ Philip Hallinger, trường Đại học Mahidol, Thailand;

-         Giáo sư. Tiến sĩ Yusuke EDA Shingo, trường Đại học Tokyo Kasei Gakuin, Nhật Bản;

-         Giáo sư. Tiến sĩ Khoa học Elena A. Shmeleva, trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Ivanovo, Nga;

-         Phó giáo sư. Tiến sĩ Khoa học Pavel A. Kislyakov, trường Đại học Tổng hợp Xã hội Quốc gia, Nga;

-         Tiến sĩ Naoki Matsuyama, trường Đại học Tokyo Kasei Gakuin, Nhật Bản;

-         Tiến sĩ Taishi Takezawa, trường Đại học Wakayama, Nhật Bản

-         Giáo sư. Tiến sĩ. Nhà giáo nhân dân Nguyễn Thị Mỹ Lộc, trường Đại học Quản lý Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội;

-         Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Vũ Bích Hiền, trường Đại học Thủ đô Hà Nội;

-         Phó giáo sư. Tiến sĩ Nguyễn Tiến Hùng, trường Đại học Thủ đô Hà Nội;

-         Tiến sĩ Nguyễn Thị Tuyết Hạnh, trường Đại học Quản lý Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội;

-         Tiến sĩ Nguyễn Thị Lê Thanh, trường Học viện Ngân hàng;

-         Tiến sĩ Bùi Phương Việt Anh, trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Hội thảo đã thu hút được sự quan tâm rất lớn của các nhà khoa học trong nước và quốc tế. Từ hơn 118 bài nghiên cứu được gửi về, Hội thảo đã lựa chọn được 78 bài để đăng trong Kỷ yếu Hội thảo (chỉ số ISBN 978-604-364-687-0) và mời đến trình bày các nhà nghiên cứu, học giả đến từ các trường đại học, học viện và viện nghiên cứu trong cả nước, cũng như từ các quốc gia khác trên thế giới như Thái Lan, Nga, Nhật Bản… Hội thảo sẽ được tổ chức thành 03 phiên (01 phiên chính buổi sáng và 02 phiêu buồi chiều) thảo luận song song về các chủ đề chuyên sâu, với sự chủ trì của các chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu của Trường Đại học Thủ đô Hà Nội và các diễn giả khách mời từ nước ngoài.