Phó Hiệu trưởng: TS. Bùi Quốc Hoàn

TS. Bùi Quốc Hoàn

 

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Hiệu trưởng về lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.

- Trực tiếp chỉ đạo các mặt công tác:

+ Hệ thống học liệu, cơ sở thực hành của nhà trường;

+ Sử dụng trang thiết bị phục vụ hoạt động giảng dạy, học tập và NCKH; khai thác các loại hình dịch vụ theo quy định của pháp luật và của Trường;

+ Ký túc xá;

+ Chuyển đổi số của Trường Đại học Thủ đô Hà Nội;

+ Hoạt động sản xuất thử nghiệm, áp dụng tiến bộ khoa học và chuyển giao công nghệ;

+ Hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, chăm lo đời sống tinh thần, xây dựng văn hoá nhà trường của trường Đại học Thủ đô Hà Nội;

+ Bảo vệ an ninh trật tự;

+ Chăm sóc sức khoẻ cho người học, cán bộ, viên chức, người lao động.

- Phụ trách các đơn vị:

1. Trung tâm Thông tin - Thư viện và Học liệu;

2. Trung tâm Khoa học - Công nghệ;

3. Trung tâm Dịch vụ tổng hợp;

4. Trường Tiểu học, Trung học cơ sở Thăng Long;

5. Trạm y tế;

6. Khoa Khoa học Tự nhiên và Công nghệ;

7. Khoa Kỹ thuật và Môi trường;

- Đảm nhiệm các vị trí: Phó chủ tịch Hội thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Đại học Thủ đô Hà Nội.

- Ký thay Hiệu trưởng các văn bản của Trường có nội dung trong phạm vi trách nhiệm được phân công.