Hội nghị Tổng kết công tác thực tập năm học 2017 – 2018

Chiều 22/5/2018, trường Đại học Thủ đô Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thực tập năm học 2017 – 2018. Dự và chủ trì Hội nghị có TS. Đỗ Hồng Cường, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, Phó Trưởng ban chỉ đạo Thực tập sư phạm Thành phố Hà Nội; lãnh đạo các phòng Đào tạo, Công tác Học sinh sinh viên, Tài chính, Văn phòng; Trưởng các khoa, các đoàn thực tập và các sinh viên tham gia đợt thực tập vừa qua.

TS. Bùi Ngọc Kính, Trưởng phòng Đào tạo trường Đại học Thủ đô Hà Nội

Báo cáo tại Hội nghị tổng kết, TS. Bùi Ngọc Kính, Trưởng phòng Đào tạo trường Đại học Thủ đô Hà Nội cho biết, hoạt động thực tập sư phạm năm học 2017 – 2018 của trường đã được triển khai đúng tiến độ, đồng bộ, nghiêm túc và đã kết thúc với kết quả khá tốt nhờ sự chỉ đạo đúng đắn, sâu sát của Ban chỉ đạo Thực tập sư phạm cấp Thành phố, cấp quận, cấp trường. Đặc biệt là sự tận tâm, trách nhiệm của các giáo viên phổ thông, mầm non trực tiếp hướng dẫn sinh viên; các giảng viên Trưởng đoàn thực tập sát sao với đoàn cũng như sự cố gắng, nỗ lực của sinh viên năm thứ 2, 3 trường Đại học Thủ đô Hà Nội. Bên cạnh đó, công tác chuẩn bị của trường Đại học Thủ đô Hà Nội khá chu đáo, nhà trường đã phối hợp chặt chẽ và có hiệu quả với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn Thành phố.

Năm học này, với số lượng hơn 1.700 sinh viên năm thứ 2 và năm thứ 3, trường Đại học Thủ đô Hà Nội đã triển khai hoạt động thực tập tại 6 quận với 58 trường phổ thông, mầm non với 2 mô hình thực tập, gồm thực tập sư phạm thường xuyên và thực tập tập trung. Với mô hình thực tập thường xuyên, trường đã tổ chức 26 đoàn cho sinh viên năm thứ 3 hệ cao đẳng chính quy thực tập tốt nghiệp. Thời gian thực tập từ 25/12/2017 đến 28/4/2018. Mô hình thực tập tập trung có 32 đoàn, thời gian từ 26/02/2018 đến 24/3/2018.

Kết quả, đã có 1012 sinh viên năm thứ 2 hoàn thành thực tập sư phạm thường xuyên, trong đó 94,3% sinh viên được xếp loại giỏi, 3,9% xếp loại khá, còn lại (18 sinh viên) không có kết quả thực tập do bảo lưu kết quả học tập hoặc không đi thực tập. Sinh viên năm thứ 3 đi thực tập cũng đạt kết quả cao, với 91,2% đạt loại giỏi. Trong thời gian thực tập sư phạm, đa số sinh viên có ý thức tổ chức kỉ luật tốt, thực hiện nghiêm túc các quy định của đoàn, nội quy, quy chế làm việc ở các trường thực tập; tác phong đúng mực; tạo mối quan hệ tốt với nhà trường. Hiện tượng sinh viên đi muộn, về sớm, nghỉ không có lí do ít xảy ra tại các trường đến thực tập. Phần lớn sinh viên có tinh thần khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu rèn luyện về chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm; khiêm tốn, học hỏi  thực hiện tốt các hoạt động ở trường thực tập. 100% sinh viên đều được dự tiết dạy mẫu, được tham gia trao đổi định hướng cho các tiết dạy của mình và Ban Giám hiệu các trường thống nhất cách đánh giá trong toàn đoàn. Các tiết dạy được sinh viên chuẩn bị chu đáo, sử dụng nhiều đồ dùng dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin, do đó tạo hứng thú học tập cho học sinh, giúp các em dễ dàng hiểu nội dung bài học trên lớp.

Năm học 2017 – 2018, trường Đại học Thủ đô Hà Nội tổ chức cho 758 sinh viên năm thứ 3 thực tập tốt nghiệp theo hình thức thực tập thường xuyên. Đây là mô hình mới giúp sinh viên sư phạm vững vàng về chuyên môn nghiệp vụ, tự tin hơn thực hiện nhiệm vụ của một giáo viên khi mới ra trường. Mô hình này cần được áp dụng rộng rãi trong các trường sư phạm để rèn luyện nghiệp vụ cho sinh viên. Tuy nhiên, để thực hiện được tốt và hiệu quả cần có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa Nhà trường, trường phổ thông, mầm non, các giáo viên hướng dẫn, giảng viên trưởng đoàn, sinh viên, học sinh…, đặc biệt là sự chỉ đạo thống nhất của Ban Chỉ đạo thực tập sư phạm các cấp. Thông qua đó, TS. Đỗ Hồng Cường cũng đề nghị lãnh đạo các trường tiếp nhận giáo sinh tạo mọi điều kiện để sinh viên đến thực tập hoàn thành tốt các nhiệm vụ của mình.

Tại Hội nghị này, 75 sinh viên có thành tích xuất sắc trong đợt thực tập vừa qua đã được Nhà trường khen thưởng.

TS. Đỗ Hồng Cường, Phó Hiệu trưởng Nhà trường

Phó Trưởng ban chỉ đạo Thực tập sư phạm Thành phố Hà Nội

 

Phát biểu kết luận Hội nghị, TS. Đỗ Hồng Cường, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, Phó Trưởng ban chỉ đạo Thực tập sư phạm Thành phố Hà Nội nhấn mạnh, ý nghĩa lớn nhất của các đợt thực tập nhằm nâng cao kĩ năng thực hành nghề nghiệp cho các em sinh viên. Để làm được điều này, đối với khoa đào tạo ngành sư phạm, phòng Đào tạo sẽ nghiên cứu sắp xếp thời khóa biểu học tín chỉ và thời gian thực tập hợp lý để tạo mọi điều kiện cho sinh viên tập trung đi thực tập. Đối với các khoa đào tạo ngành ngoài sư phạm, TS. Đỗ Hồng Cường yêu cầu các khoa xây dựng lại bản đánh giá, thống kê các doanh nghiệp sinh viên đến thực tập; thông tin hướng dẫn công tác thực tập; cần cụ thể, chi tiết nội dung, mục đích và hình thức thực tập. Trên cơ sở này, các khoa đề xuất hệ thống doanh nghiệp đủ năng lực điều kiện, đáp ứng yêu cầu của nhà trường về công tác rèn nghề để hoạt động  thực tập đạt hiệu quả, chất lượng tốt, đúng mục đích nhiệm vụ của cả hai bên.Tin khác