DANH SÁCH BCH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG

BCH Công đoàn Trường gồm 9 đồng chí.
 
STTHọ và tênĐơn vịNhiệm vụ
1     Hoàng Thị Thu Phương    Văn phòng Chủ tịch
2     Trần Quốc Toàn    Phòng Đào tạo Phó Chủ tịch
3     Đinh Khánh Quỳnh    Khoa KH Tự nhiên
4     Phạm Thị Quỳnh Anh    Khoa Sư phạm
5     Trịnh Ngọc Ánh    Khoa VH - DL - DV
6     Nguyễn Hồng Chiến    Khoa Sư phạm
7     Vũ Thị Thu Hường    Phòng NS & KH-TC
8     Nguyễn Đức Quang    Khoa KHTT&SK
9     Nguyễn Văn Tuân    Trung tâm NC&PTNN
10     Đinh Thị Yến    Trung tâm TT Thư viện