Sơ kết hoạt động khoa học công nghệ trường Đại học Thủ đô Hà Nội 2019

Trường ĐH Thủ đô Hà Nội là một trong nhưng tổ chức khoa học và công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực được UBND Thành phố  Hà Nội trực tiếp quan tâm chỉ đạo và đầu tư. Đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên, cán bộ khoa học có trình độ cao của nhà trường đang được trẻ hóa, tăng cường.

Trong những năm gần đây, hoạt động khoa học công nghệ và hợp tác phát triển của nhà trường có nhiều khởi sắc góp phần thiết thực nâng cao chất lượng đào tạo, phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của Thủ đô và cả nước.

Dưới đây là báo cáo sơ kết hoạt động khoa học công nghệ 6 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm của trường Đại học Thủ đô Hà Nội.