Ngành Sư phạm Tiếng Anh – trình độ Cao đẳng

Mã ngành: 51140231

Chỉ tiêu tuyển sinh: 40

Điều kiện và phương thức tuyển sinh:

Xét tuyển bằng kết quả tổ hợp các môn:

-Ngữ văn, Toán học, Tiếng Anh

-Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

-Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh

-Ngữ văn, Khoa học Xã hội, Tiếng Anh

Thế mạnh của ngành: 

-Sinh viên ngành Sư phạm Tiếng Anh được trang bị kiến thức về ngôn ngữ Anh, kiến thức về tâm lý – giáo dục học, phương pháp giảng dạy tiếng Anh một cách thuần thục, chuyên nghiệp và hiện đại.

-Thực hành với các chuyên gia giảng dạy tiếng Anh, thực tập tại các trường học quốc tế và trường công lập.

Cơ hội việc làm:

-Giảng dạy tiếng Anh trong các trường công lập và trường quốc tế trên cả nước.

-Làm công tác nghiên cứu, biên phiên dịch trong các cơ quan doanh nghiệp.

-Hướng dẫn viên du lịch tiếng Anh.

Cơ hội phát triển học tập:

-Tiếp tục liên thông đại học Sư phạm Tiếng Anh, ngôn ngữ và văn hóa Anh.

– Tiếp tục học đại học, sau đại học các ngành Giáo dục học, Quản lý giáo dục.