Ngành Sư phạm Lịch sử – trình độ Cao đẳng

Mã ngành: 51140218

Chỉ tiêu tuyển sinh: 30

 

Điều kiện và hình thức tuyển sinh:

Xét tuyển kết quả thi tổ hợp các môn:

-Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

-Ngữ văn, Khoa học Xã hội, Tiếng Anh

-Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

-Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân

Thế mạnh của ngành:

-Sinh viên tốt nghiệp ngành Sư phạm Lịch sử có kiến thức lịch sử chuyên sâu, năng lực giảng dạy Lịch sử, Khoa học Xã hội và làm công tác giáo dục ở trường phổ thông.

-Sinh viên ngành Sư phạm Lịch sử được đăng ký học chương trình 2: Sư phạm Ngữ văn, Tiếng Anh… được cấp bằng tốt nghiệp của hai chuyên ngành.

– Cung cấp kiến thức và kĩ năng nghiên cứu khoa học xã hội, thích ứng với khả năng chuyển dịch nghề nghiệp.

Cơ hội việc làm: 

– Giảng dạy môn Lịch sử, môn Khoa học Xã hội và các hoạt động giáo dục trong các trường THCS công lập và ngoài công lập.

–  Công tác tại các cơ quan nghiên cứu, văn hóa, giáo dục, chính trị, công tác xã hội và đoàn thể có nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực am hiểu kiến thức lịch sử và kiến thức khoa học xã hội.

Thực hành giảng dạy theo phương pháp mới