Trường Đại học Thủ đô Hà Nội được tự chủ giảng dạy môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh


Ngày 29 tháng 01 năm 2019, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Hải An đã ký Công văn số 419/ BGDĐT-GDQPAN về việc tổ chức giảng dạy môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQPAN). Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã “đồng ý để trường Đại học Thủ đô Hà Nội là đơn vị chủ quản, tiến hành tổ chức giảng dạy, đánh giá kết quả học tập môn học GDQPAN và cấp chứng chỉ GDQPAN cho sinh viên của nhà trường từ năm học 2018 – 2019”.

Theo Luật GDQPAN 2013, mục tiêu của GDQPAN là “Giáo dục cho công dân về kiến thức quốc phòng và an ninh để phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống dựng nước và giữ nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, nâng cao ý thức, trách nhiệm, tự giác thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và an ninh, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”. Trong nhà trường, ngoài mục tiêu chung,  GDQPAN còn tạo thêm cơ hội cho học sinh, sinh viên tu dưỡng phẩm chất đạo đức, rèn luyện và hoàn thiện bản thân; phấn đấu trở thành con người phát triển toàn diện.

Công tác quân sự, quốc phòng nói chung và công tác GDQPAN nói riêng của trường Đại học Thủ đô Hà Nội đã được các thế hệ lãnh đạo Nhà trường hết sức quan tâm và có nhiều chủ trương hoạt động hiệu quả. Cùng với những thành tích trong lĩnh vực đào tạo, trường đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong công tác quân sự địa phương, 32 năm liên tục đạt danh hiệu “Đơn vị quyết thắng” và các phần thưởng cao quý khác.

Đối với việc giảng dạy môn GDQPAN, trong 60 năm xây dựng và phát triển, chỉ có 4 năm (1984 – 1988) là do các sĩ quan Quân đội biệt phái chịu trách nhiệm. Thời gian còn lại đều do các giảng viên thuộc các bộ môn Giáo dục Thể chất và GDQPAN trực tiếp giảng dạy tất cả các nội dung theo chương trình mà Bộ GD&ĐT đã quy định. Hiện nay, trường đã có Bộ môn GDQPAN, trực thuộc khoa Khoa học Thể thao và Sức khỏe, chịu trách giảng dạy môn GDQPAN cho tất cả sinh viên và học sinh các hệ đào tạo của trường. Ngoài các giảng viên GDQPAN, trường còn huy động nhiều giảng viên thuộc khoa Khoa học Thể thao và Sức khỏe và một số đơn vị trong trường cùng tham gia giảng dạy. Trong số này; có cả những giảng viên là cựu chiến binh, đã trải qua chiến đấu, có nhiều kinh nghiệm chỉ huy và huấn luyện bộ đội.

Từ năm 2017, trường tổ chức học tập tập trung môn GDQPAN tại Cơ sở 2, nằm trên địa bàn xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội. Với diện tích 6 hecta, có hội trường, lớp học, sân bãi và cơ sở vật chất khang trang, rất thuận lợi cho dạy và học môn học này. Cũng tại địa điểm học tập mới này, trường có điều kiện tổ chức cho 100% sinh viên ăn ở tập trung, duy trì các chế độ làm việc và sinh hoạt như các đơn vị Quân đội.  

Ngày 29 tháng 5 năm 2018, Đoàn kiểm tra của Hội đồng GDQPAN Trung ương đã đến kiểm tra toàn diện công tác GDQPAN của trường và đã có đánh giá rất tốt đối với công tác quốc phòng, quân sự địa phương nói chung và công tác GDQPAN của trường Đại học Thủ đô Hà Nội nói riêng. Căn cứ vào những kết quả trong công tác GDQPAN mà Nhà trường đã đạt được, Bộ GD&ĐT đã có đủ cơ sở để đồng ý cho trường Đại học Thủ đô Hà Nội được tự chủ trong giảng dạy môn GDQPAN. Đây là một đánh giá cao, thể hiện sự tin tưởng đối với năng lực giảng dạy môn GDQPAN của Nhà trường đồng thời cũng đặt ra cho thách thức cho Bộ môn GDQPAN và các khoa, các phòng chức năng, các đơn vị có liên quan nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa để không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy môn GDQPAN. Không chỉ giảng dạy cho sinh viên và học sinh của mình, Nhà trường còn sẵn sàng tiếp nhận sinh viên và học sinh của các trường trung học phổ thông, dạy nghề, trung cấp, cao đẳng và đại học khác đến học tập môn GDQPAN.

 

 

                      Trần Văn Tùng

Chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự trường,

Trưởng bộ môn GD quốc phòng và an ninh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội được tự chủ giảng dạy môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Ngày 29 tháng 01 năm 2019, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Hải An đã ký Công văn số 419/ BGDĐT-GDQPAN về việc tổ chức giảng dạy môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQPAN). Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã “đồng ý để trường Đại học Thủ đô Hà Nội là đơn vị chủ quản, tiến hành tổ chức giảng dạy, đánh giá kết quả học tập môn học GDQPAN và cấp chứng chỉ GDQPAN cho sinh viên của nhà trường từ năm học 2018 – 2019”.

Theo Luật GDQPAN 2013, mục tiêu của GDQPAN là “Giáo dục cho công dân về kiến thức quốc phòng và an ninh để phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống dựng nước và giữ nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, nâng cao ý thức, trách nhiệm, tự giác thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và an ninh, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”. Trong nhà trường, ngoài mục tiêu chung,  GDQPAN còn tạo thêm cơ hội cho học sinh, sinh viên tu dưỡng phẩm chất đạo đức, rèn luyện và hoàn thiện bản thân; phấn đấu trở thành con người phát triển toàn diện.

Công tác quân sự, quốc phòng nói chung và công tác GDQPAN nói riêng của trường Đại học Thủ đô Hà Nội đã được các thế hệ lãnh đạo Nhà trường hết sức quan tâm và có nhiều chủ trương hoạt động hiệu quả. Cùng với những thành tích trong lĩnh vực đào tạo, trường đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong công tác quân sự địa phương, 32 năm liên tục đạt danh hiệu “Đơn vị quyết thắng” và các phần thưởng cao quý khác.

Đối với việc giảng dạy môn GDQPAN, trong 60 năm xây dựng và phát triển, chỉ có 4 năm (1984 – 1988) là do các sĩ quan Quân đội biệt phái chịu trách nhiệm. Thời gian còn lại đều do các giảng viên thuộc các bộ môn Giáo dục Thể chất và GDQPAN trực tiếp giảng dạy tất cả các nội dung theo chương trình mà Bộ GDĐT đã quy định. Hiện nay, trường đã có Bộ môn GDQPAN, trực thuộc khoa Khoa học Thể thao và Sức khỏe, chịu trách giảng dạy môn GDQPAN cho tất cả sinh viên và học sinh các hệ đào tạo của trường. Ngoài các giảng viên GDQPAN, trường còn huy động nhiều giảng viên thuộc khoa Khoa học Thể thao và Sức khỏe và một số đơn vị trong trường cùng tham gia giảng dạy. Trong số này; có cả những giảng viên là cựu chiến binh, đã trải qua chiến đấu, có nhiều kinh nghiệm chỉ huy và huấn luyện bộ đội.

Từ năm 2017, trường tổ chức học tập tập trung môn GDQPAN tại Cơ sở 2, nằm trên địa bàn xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội. Với diện tích 6 hecta, có hội trường, lớp học, sân bãi và cơ sở vật chất khang trang, rất thuận lợi cho dạy và học môn học này. Cũng tại địa điểm học tập mới này, trường có điều kiện tổ chức cho 100% sinh viên ăn ở tập trung, duy trì các chế độ làm việc và sinh hoạt như các đơn vị Quân đội.  

Ngày 29 tháng 5 năm 2018, Đoàn kiểm tra của Hội đồng GDQPAN Trung ương đã đến kiểm tra toàn diện công tác GDQPAN của trường và đã có đánh giá rất tốt đối với công tác quốc phòng, quân sự địa phương nói chung và công tác GDQPAN của trường Đại học Thủ đô Hà Nội nói riêng. Căn cứ vào những kết quả trong công tác GDQPAN mà Nhà trường đã đạt được, Bộ GDĐT đã có đủ cơ sở để đồng ý cho trường Đại học Thủ đô Hà Nội được tự chủ trong giảng dạy môn GDQPAN. Đây là một đánh giá cao, thể hiện sự tin tưởng đối với năng lực giảng dạy môn GDQPAN của Nhà trường đồng thời cũng đặt ra cho thách thức cho Bộ môn GDQPAN và các khoa, các phòng chức năng, các đơn vị có liên quan nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa để không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy môn GDQPAN. Không chỉ giảng dạy cho sinh viên và học sinh của mình, Nhà trường còn sẵn sàng tiếp nhận sinh viên và học sinh của các trường trung học phổ thông, dạy nghề, trung cấp, cao đẳng và đại học khác đến học tập môn GDQPAN.

 

 

 

 

 

Trần Văn Tùng

Chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sựtrường,

Trưởng bộ môn GD quốc phòng và an ninh

 

 

  • Hình ảnh minh họa cho bài viết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image009Tin khác