“Tuần sinh hoạt công dân – Học sinh sinh viên” đầu khóa năm học 2020 – 2021

Từ 17 - 22/10/2020, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đã tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – Học sinh sinh viên” đầu khóa năm học 2020 – 2021 cho sinh viên năm thứ nhất bậc đào tạo Đại học, Cao đẳng hệ chính quy khóa 2020.

Cán bộ, giảng viên cùng các chuyên gia giảng dạy và phổ biến một số thông tin

Đây là hoạt động thường niên của Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, được tổ chức vào đầu và cuối mỗi năm học. Bên cạnh những nội dung học tập theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm cập nhật cho sinh viên một số thông tin về tình hình kinh tế - chính trị - xã hội, phổ biến giáo dục pháp luật và trách nhiệm công dân, hướng dẫn quy chế và quy định đào tạo, kế hoạch đào tạo năm học, các thông tin về hoạt động của thư viện, y tế, khảo thí – đảm bảo chất lượng, tài chính, kết toán, một số yêu cầu về chuẩn năng lực ngoại ngữ, tin học, thể dục thể thao…,  Trường Đại học Thủ đô Hà Nội còn tổ chức một số hoạt động đặc trưng: Đối thoại sinh viên, định hướng ngành nghề đào tạo…

“Tuần sinh hoạt công dân – Học sinh sinh viên” đầu khóa năm học 2020 – 2021 nhằm giáo dục, phổ biến chính sách pháp luật; thông tin về thực tiễn giáo dục Thủ đô Hà Nội trong giai đoạn hiện nay, công tác tuyển dụng viên chức; giúp sinh viên định hướng tư tưởng và hành động đúng. Khóa học cũng bồi dưỡng những kỹ năng mềm (kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, phỏng vấn xin việc, phương pháp kỷ luật tích cực…) và trang bị các kỹ năng sống cần thiết. Với bài giảng sinh động, cách nói chuyện gần gũi, các giảng viên và chuyên gia đã giúp sinh viên tiếp cận và lĩnh hội nhiều kiến thức bổ ích, tạo hành trang để sinh viên chuẩn bị bước vào môi trường học tập và làm việc mới.

Tuần học đã diễn ra nghiêm túc, đạt hiệu quả giáo dục cao.

Ngọc Hinh

 

 

 Tin khác