Thông báo về kế hoạch và thời gian đánh giá ngoài Trường Đại học Thủ đô Hà Nội

Thông báo về kế hoạch và thời gian đánh giá ngoài Trường Đại học Thủ đô Hà Nội

29/05/2020

Thông báo thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT khóa CNTT200-HNMU

Thông báo thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT khóa CNTT200-HNMU

22/05/2020

Sân chơi âm nhạc khoa Kinh tế và Đô thị: nCovi – Music & Social distancing

Sân chơi âm nhạc khoa Kinh tế và Đô thị: nCovi – Music & Social distancing

15/04/2020

Thông báo về việc xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú

Thông báo về việc xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú

12/02/2020