Quyết định: Phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức năm 2019

  1. Phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức vào làm việc tại trường Đại học Thủ đô Hà Nội năm 2019 đối với 104 thí sinh gồm 63 thí sinh trúng tuyển và 41 thí sinh không trúng tuyển (có danh sách kèm theo)
  2. Giao cho phòng Nhân sự và Kế hoạch - Tài chính thực hiện tuyển dụng viên chức đối với các thí sinh trúng tuyển có tên trong danh sách nêu tại Điều 1 theo quy định hiện hành.

Chi tiết Quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức năm 2019  xem tại tệp đính kèm dưới đây

Tệp đính kèm: Quyết định: Phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức năm 2019Tin khác