Sôi động Ngày hội thể thao năm học 2018 - 2019

Sôi động Ngày hội thể thao năm học 2018 - 2019

22/12/2018

Lễ Khai trương Trung tâm Hán Nôm và Trung Quốc học

Lễ Khai trương Trung tâm Hán Nôm và Trung Quốc học

12/12/2018

Long trọng Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập khoa Ngoại ngữ

Long trọng Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập khoa Ngoại ngữ

10/12/2018

Lễ khánh thành Trung tâm Phát triển năng lực và học liệu Hán ngữ

Lễ khánh thành Trung tâm Phát triển năng lực và học liệu Hán ngữ

26/11/2018