Thông tin chung phòng Quản trị

1. Thông tin liên hệ

– Địa chỉ: Phòng Quản Trị, tầng 1, khu Hội trường lớn

– Điện thoại: 042. 38335426

– Email: quantri@daihocthudo.edu.vn

– Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Thị Lan Hương

2. Thời gian thành lập

Phòng Quản trị được thành lập chính thức vào năm 1975. Trước thời gian này, công tác hành chính - quản trị do giáo viên kiêm nhiệm.

3. Quá trình hình thành và phát triển

Giai đoạn trường Sư phạm Trung, sơ cấp Hà Nội (1959 – 1964)

Năm học đầu tiên (1959 – 1960), với quy mô đào tạo gồm 12 lớp, Trường chưa có địa điểm chính thức, giáo sinh phải đi học nhờ từ các địa điểm khác nhau nên chưa có những phòng ban chuyên trách. Các đồng chí cán bộ, giáo viên thường phải kiêm nhiệm các nhiệm vụ công tác hành chính, quản trị. Ông Bùi Đình Tân được giao nhiệm vụ phụ trách mảng hành chính và tại chức.

Giai đoạn Trường Sư phạm cấp II Hà Nội (1965 – 1975)

Năm 1975 Phòng Hành chính được thành lập do ông Vũ Hữu Ngân làm Trưởng phòng.

Giai đoạn Trường Sư phạm cấp II (10+3) từ năm 1976 đến năm 1980

Phụ trách công tác hành chính, quản trị là Phó Hiệu trưởng Nguyễn Đức Thuần.

Có 02 phòng thực hiện chức năng độc lập:

+  Phòng Chính trị – Tổng hợp: bà Lê Thanh Mai làm Phó Trưởng phòng.

+  Phòng Hành chính – Quản trị: ông Nguyễn Xuân Tụng làm Trưởng phòng; các ông bà Phó trưởng phòng gồm: Nguyễn Thanh, Nguyễn Thị Sô.

Giai đoạn từ năm 1980 đến năm 2008:

Năm học 1980 – 1981, Phòng Hành chính – Tổng hợp được thành lập do ông Phạm Quốc Đống làm Phó trưởng phòng phụ trách.

Từ năm học 1983 – 1984, Phòng Hành chính – tổng hợp (tách ra từ phòng Tổ chức – Chính trị) được giao các nhiệm vụ giáo dục chính trị và thi đua do ôngPhan Hùng làm Trưởng phòng, các Phó Trưởng phòng: ông Nguyễn Đình Nhị (là Phó Trưởng phòng Tổ chức – Cán bộ) chuyển sang, ông Nguyễn Văn Hòa. Đến đầu năm học 1984 – 1985, ôngí Nguyễn Đình Nhị chuyển sang phụ trách Ban Thư viện, bà Nguyễn Thị Vân Bình được cử làm Phó Trưởng phòng.

Từ năm 1984 – 1989, Phòng Quản trị – Tài vụ do ông Trịnh Văn Vải làm Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng là bà Nguyễn Thị Hà; Phòng Hành chính – Tổng hợp do ông Nguyễn Văn Hòa làm Trưởng phòng, ông Hoàng Việt Anh làm Phó Trưởng phòng.

Từ năm 1989 – 1994, chức năng Hành chính Quản trị được phân công cho 2 phòng: Phòng Quản trị Tài vụ do bà Nguyễn Thị Hà làm Trưởng phòng; Phòng Hành chính – Tổng hợp do ông Nguyễn Xuân Tụng làm Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng là ông Trương Công Chính.

Giai đoạn từ năm 1994 – 1999, Phòng Hành Chính – Tổng hợp do ông Nguyễn Xuân Tụng làm Trưởng phòng, ông Hà Minh Hùng làm Phó Trưởng phòng. Phòng Quản trị do bà Trần Thị Dần làm Trưởng phòng và Phó Trưởng Phòng là ông Trịnh Đình Tranh.

Từ năm 1999 – 2004, Phòng Hành chính – Tổng hợp và Phòng Quản trị có nhiều thay đổi về nhân sự: Phòng Hành chính – Tổng hợp do ông Hà Minh Hùng làm Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng là ông Nguyễn Minh Đồng; Phòng Quản trị do bà Trần Thị Dần là Trưởng Phòng (sau này được chuyển sang Ban Dự án Đại học) và ông Trịnh Đình Tranh làm Phó Trưởng phòng.

Giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2015

Năm 2009, Phòng Hành chính – Tổng hợp và Phòng Quản trị được hợp nhất, đổi tên thành phòng Hành chính – Quản trị , với chức năng nhiệm vụ tham mưu giúp Hiệu trưởng thực hiện Quản lí nhà nước về: công tác Hành chính, công tác chính trị tư tưởng, kế hoạch; Quản lí cơ sở vật chất và công tác hậu cần. Trưởng phòng là ông Nguyễn Văn Hoàn, Phó Trưởng Phòng là ông Nguyễn Minh Đồng.

Năm 2010, ông Nguyễn Minh Đồng được bổ nhiệm làm Trưởng phòng và ông Nguyễn Kim Thanh là Phó Trưởng phòng.

Năm 2011, ông Lê Văn Chung được bổ nhiệm làm Phó Trưởng phòng phụ trách. Từ tháng 10/2013, bà Hoàng Thị Thu Phương được bổ nhiệm làm Trưởng phòng, bà Nguyễn Thị Ngọc và ông Trần Thượng Hoài Ân làm Phó Trưởng phòng.

Giai đoạn từ năm 2015 đến nay

Năm 2015, bà Hoàng Thị Thu Phương được bổ nhiệm làm Trưởng phòng, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc và đồng chí Trần Thượng Hoài Ân làm Phó Trưởng phòng.

Năm 2016, bà Nguyễn Thị Lan Hương làm Trưởng phòng Phòng Quản trị; Văn Phòng Trường do bà Hoàng Thị Thu Phương làm Chánh Văn Phòng, Phó Chánh Văn Phòng là ông Trần Thượng Hoài Ân.

Năm 2017, trường Trung cấp Đa ngành Sóc Sơn sáp nhập vào trường Đại học Thủ đô Hà Nội. Phòng Quản trị tiếp nhận thêm các cán bộ, nhân viên làm việc tại cơ sở 2 và có thêm 01 phó trưởng phòng là ông Nguyễn Quyết Thắng.

4. Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng

Tham mưu và giúp Hiệu trưởng, Ban Giám hiệu trong việc quản lí, tổng hợp, đề xuất ý kiến và tổ chức thực hiện các mặt công tác quản lí cơ sở vật chất, tài sản, đồ dùng dạy học và mọi trang thiết bị khác; giữ gìn vệ sinh; bảo đảm trật tự an toàn, phòng chống bảo lụt và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trong trường.

Nhiệm vụ

Chủ trì chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ yêu cầu công tác của Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng.

Quản lí, sử dụng, bảo dưỡng, duy tu, quy hoạch, xây dựng toàn bộ hệ thống nhà và cơ sở vật chất của Trường. Cung cấp nước sinh hoạt và các phương tiện làm việc cho các phòng làm việc, lớp học, phòng thí nghiệm, kho tàng, khu nội trú của sinh viên, học sinh.

Quản lí cơ sở vật chất phục vụ các hoạt động trong phạm vi Nhà trường quản lí.

Lập kế hoạch và tổ chức kiểm tra thường xuyên, định kì tài sản của Nhà trường.

Quy hoạch cảnh quan môi trường sư phạm của Trường, thực hiện công tác vệ sinh môi trường, chăm sóc vườn hoa, cây cảnh, cây bóng mát đảm bảo cảnh quan môi trường sư phạm xanh, sạch, đẹp.

Xây dựng dự trù và mua sắm trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ cho công tác, giảng dạy, học tập và các sinh hoạt khác của cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên.

Xây dựng kế hoạch, nội quy, quy chế và tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp bảo vệ an ninh, trật tự và an toàn xã hội, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng cháy chữa cháy trong nhà trường.

Xây dựng lực lượng, chuẩn bị các nguồn lực để triển khai các phương án phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.

5. Thành tựu nổi bật và định hướng phát triển

Thành tựu nổi bật

Năm 2016, phòng Quản trị đã triển khai thực hiện 01 dự án cải tạo, sửa chữa chống xuống cấp trường Đại học Thủ đô Hà Nội. Thực hiện 06 hạng mục cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất trong trường. Hoàn thành công tác mua sắm theo dự án là 01 dự án và mua sắm trang thiết bị theo phương thức mua sắm tập trung của Thành phố.

Năm 2017 phòng Quản trị đã triển khai thực hiện 01 dự án cải tạo, sửa chữa nhà Hiệu bộ trường Đại học Thủ đô Hà Nội. Thực hiện 10 hạng mục cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất trong trường. Hoàn thành công tác mua sắm theo dự án là 01 dự án và mua sắm trang thiết bị theo phương thức mua sắm tập trung của Thành phố.

Năm 2018 phòng Quản trị đã triển khai xin chủ trương của thành phố về cải tạo, sửa chữa tại cơ sở 1, cơ sở 2, cơ sở 3. Thực hiện dự án mua sắm trang thiết bị năm 2018 và mua sắm trang thiết bị theo phương thức mua sắm tập trung của Thành phố.

Định hướng phát triển

Phòng Quản trị phấn đấu không ngừng hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của phòng, đảm bảo cơ sở vật chất trang bị phục vụ công tác giảng dạy học tập của Nhà trường.

Xây dựng, đề xuất các phương án khai thác có hiệu quả hệ thống cơ sở vật chất toàn trường nhằm góp phần ổn định và từng bước nâng cao đời sống cho cán bộ, giảng viên, công nhân viên

Quản lí cơ sở vật chất, đảm bảo cảnh quan sư phạm toàn trường xanh – sạch – đẹp. Tin khác