Cơ cấu tổ chức Phòng Khảo thí

LÃNH ĐẠO PHÒNG


 

ThS. Ngô Hải Chi, Trưởng phòng

 

Chuyên ngành: Giáo dục học

Email: nhchi@daihocthudo.edu.vn

Điện thoại: 042.38398809 

TS. Phạm Thị Minh, Phó Trưởng phòng

 

Chuyên ngành: Hóa học

Email: ptminh@daihocthudo.edu.vn

CHUYÊN VIÊN  

ThS. Bùi Đức Nhân

Chuyên ngành: Tiếng Anh

Email: dbnhan@daihocthudo.edu.vn 

ThS. Nguyễn Thị Hương Thơm

 

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục

Email: nththom@daihocthudo.edu.vn 

ThS. Vũ Thị Thúy

 

Chuyên ngành: Vật lí

Email: vtthuy@daihocthudo.edu.vn

 

     
 


 

ThS. Vũ Thị Xoan

 

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục

Email: vtxoan@daihocthudo.edu.vn

 


 

CN. Phan Thị Ánh Nguyệt

 

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục

Email: ptanguyet@daihocthudo.edu.vnTin khác