Thông tin chung phòng Đào tạo

1. Thông tin liên hệ 

– Liên hệ: Phòng Đào tạo, Tầng 1, Nhà Hiệu bộ

– Điện thoại: 04.38333231- 04.38337597- 04.32535206

– Email: daotao@daihocthudo.edu.vn

– Trưởng phòng: TS. Bùi Ngọc Kính

2. Thời gian thành lập

Phòng Đào tạo tiền thân là Tổ giáo vụ được hình thành cùng với sự ra đời của Trường Sư phạm Trung Sơ cấp Hà Nội năm 1959.

3. Quá trình phát triển

Giai đoạn từ năm 1959 đến năm 1989

Năm 1959, Trường Sư phạm Trung, sơ cấp Hà Nội được thành lập. Tổng số lớp học của trường thời điểm đó là 12 lớp, trong đó các hệ đào tạo gồm: Đào tạo giáo viên cấp I, hệ 7+1; đào tạo giáo viên cấp II dành cho học sinh đã học xong lớp 10 và bồi dưỡng giáo viên cấp I toàn cấp. Nhiệm vụ quản lí và công tác đào tạo khi đó được Nhà trường giao cho Tổ Giáo vụ.

Từ năm 1959 đến năm 1965 mặc dù trong hoàn cảnh chiến tranh, địa điểm trường liên tục thay đổi, phân tán nhưng Tổ Giáo vụ của nhà trường vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tham mưu cho Ban Giám hiệu xây dựng đội ngũ cán bộ giảng viên và nhân viên đáp ứng yêu cầu đào tạo đội ngũ cán bộ giáo viên cấp I, II cho Thủ đô.

Năm học 1966 – 1967, Trường Sư phạm Trung, sơ cấp Hà Nội hình thành 3 phân hiệu đào tạo: Đào tạo giáo viên cấp I (7+2), đào tạo giáo viên cấp II (10+2) và phân hiệu bồi dưỡng. Xuất phát từ yêu cầu của thực tiễn, Nhà trường đã nâng cấp Tổ Giáo vụ thành Ban Giáo vụ với chức năng: quản lí kế hoạch, chương trình, lịch trình giảng dạy, nghiệp vụ, tổ chức thi và quản lí công tác nghiên cứu khoa học.

Năm học 1967 – 1968, bộ máy tổ chức của Nhà trường từng bước được hoàn thiện, từ cách thức quản lí 2 cấp (Ban Giám hiệu với sự tham mưu của các ban và Tổ chuyên môn) đã tiến đến hình thức quản lí 3 cấp (Ban Giám hiệu, Khoa và Tổ chuyên môn). Ban Giáo vụ vẫn là đơn vị trực tiếp tham mưu cho Ban giám hiệu về các hoạt động đào tạo của Nhà trường.

Trước yêu cầu cấp bách của việc hoàn thiện cơ cấu tổ chức, đến năm học 1975 – 1976, Nhà trường đã thành lập Phòng Giáo vụ, ông Nguyễn Văn Hoằng làm Trưởng phòng. Giai đoạn từ 1976 – 1989, Trưởng phòng lần lượt là các ôngNguyễn Quang Biên, Chu Xuân Thu, Hoàng Khôi, Nguyễn Mạnh Dung. Phó Trưởng phòng là các ông Đỗ Viết Phan, Trần Đăng Cát, Bùi Công Hoài, Nguyễn Mạnh Dung. Phòng Giáo vụ luôn thực hiện tốt nhiệm vụ của đơn vị.

Giai đoạn từ năm 1989 đến năm 2014

Từ năm học 1989 – 1998, Nhà trường đã đã công bố Chương trình của 16 ban đào tạo. Trước yêu cầu đáp ứng đổi mới giáo dục, Phòng Giáo vụ đã được đổi tên thành Phòng Đào tạo – là đơn vị trực tiếp tham mưu cho Ban Giám hiệu thực hiện chuyển đổi phương thức đào tạo và quản lí đào tạo trong toàn trường.

Từ năm 1999 – 2009, phòng Đào tạo được cơ cấu thành 3 tổ: Tổ chuyên môn nghiệp vụ, Tổ Hành chính giáo vụ và tổ Quản lí Kí túc xá, sau năm 2005 một số bộ phận được tách ra thành các phòng chức năng của Nhà trường. Phòng vẫn đảm bảo chức năng nhiệm vụ được Nhà trường giao phó.

Từ năm 2010 – 2014, Phòng Đào tạo đã tham mưu và tổ chức thí điểm chuyển đổi chương trình đào tạo từ đào tạo niên chế sang đào tạo theo tín chỉ, đây là một mô hình đào tạo tiên tiến, hướng đến nhu cầu của người học và phù hợp với xu thế chung của thế giới.

Giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2018

Tháng 12 năm 2015, Phòng Đào tạo Trường Đại học Thủ đô Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 737/QĐ-ĐHTĐHN ngày 18/12/2015 của Hiệu trưởng Trường ĐH Thủ đô Hà Nội.

Trải qua hơn 20 năm phát triển với tên gọi Phòng Đào tạo, Phòng vẫn giữ vững được truyền thống tinh thần đoàn kết, gắn bó, cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển chung của Nhà trường. Đặc biệt, khi Trường nâng cấp lên đại học, công tác tham mưu, quản lí đào tạo của phòng đã được các cấp lãnh đạo quan tâm và phát huy xứng tầm với trường Đại học trong xu thế hội nhập và phát triển.

4. Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng

Phòng Đào tạo có chức năng tham mưu, tổng hợp, đề xuất ý kiến, giúp Hiệu trưởng trong công tác tổ chức quản lí và thực hiện các nhiệm vụ thuộc công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn đối với giáo viên Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở và các loại hình đào tạo khác trong phạm vi được phân công...

Nhiệm vụ

 Phối hợp với các đơn vị chức năng xây dựng chiến lược đào tạo, chương trình đào tạo, xây dựng hồ sơ mở các ngành, các hệ đào tạo mới; cập nhật, chỉnh sửa các chương trình đào tạo; xây dựng mô hình, phương thức đào tạo ở các bậc, hệ đào tạo.

Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh các bậc, hệ đào tạo, các chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo sự chỉ đạo của Hội đồng tuyển sinh Trường; Quản lí công tác tuyển sinh và trực tiếp quản lí toàn diện mô hình đào tạo cùng lúc hai chương trình, học kì phụ, học lại, học cải thiện điểm; Quản lí, xây dựng và giám sát thực hiện các đề án, dự án liên quan đến đào tạo.

Phối hợp với các đơn vị liên quan để đánh giá chất lượng giảng dạy, định mức giảng dạy của cán bộ giảng viên và thỉnh giảng; bồi dưỡng nghiệp vụ công tác giáo vụ, công tác cố vấn học tập trong toàn trường.

Xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hành, thực tập, thực tế chuyên môn cho các khóa đào tạo. Quản lí kết quả học tập của sinh viên, học sinh; tổ chức xét ngừng học, thôi học, bảo lưu kết quả học tập, xét chuyển điểm, xét công nhận tốt nghiệp.Quản lí nội dung Cổng thông tin đào tạo thuộc website của Trường.

5. Thành tựu nổi bật và định hướng phát triển

Phòng Đào tạo là một trong những đơn vị đóng góp khá nhiều trong công tác mở các mã ngành đào tạo trình độ đại học, đa dạng hóa các loại hình đào tạo và công tác tuyển sinh của Nhà trường. Từ năm 2016 đến năm 2018 Trường ĐH Thủ đô Hà Nội đã công bố tuyển sinh 22 ngành trình độ đại học. Để đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục của Thủ đô và đất nước trong thời kì hội nhập, Nhà trường không ngừng mở rộng quy mô đào đạo và đa dạng hoá các loại hình đào tạo, nhiều ngành đào tạo ngoài sư phạm được phát triển và được xã hội nhìn nhận, đánh giá cao. Trong ba năm trở lại đây, tỉ lệ tuyển sinh luôn đạt 100 – 105%.

Phòng Đào được công nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc trong nhiều năm (2013, 2014, 2017), được tặng Bằng khen của UBND thành phố Hà Nội (2015, 2018), được tặng Cờ thi đua của UBND thành phố Hà Nội (2016).

Chi bộ và Công đoàn Đào tạo nhiều năm liền đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh xuất sắc và Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc.

Nhiều cán bộ, chuyên viên của phòng được Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND thành phố Hà Nội tặng bằng khen.Tin khác