Sinh viên Trường Đại học Thủ đô Hà Nội tham dự vòng Chung kết giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học Eureka lần thứ 22


Vừa qua, nhóm sinh viên khoa Văn hoá - Du lịch, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội với đề tài “Một số giải pháp phục hồi ngành du lịch – khách sạn ở Việt Nam sau dịch bệnh Covid – 19” đã đạt giải trong cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học Eureka lần thứ 22.

Sinh viên nghiên cứu khoa học Eureka là giải thưởng cao quý cho sinh viên đam mê nghiên cứu khoa học do Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh phối hợp Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ TP. Hồ Chí Minh tổ chức.  Đây là lần thứ 2, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội gửi đề tài tham dự xét chọn giải thưởng.

Năm 2020, số lượng đề tài tham dự hoạt động Sinh viên nghiên cứu khoa học Eureka là 1011 đề tài đến từ 114 trường Đại học, Cao đẳng, Học viên trên cả nước. Vòng chung kết của Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học Eureka lần thứ 22 năm 2020 được tổ chức vào ngày 27/12/2020 tại Trường Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh).

Lễ Tổng kết và trao giải – Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học – Eureka lần thứ 22 năm 20120 được tổ chức vào ngày 28/12/2020 tại Nhà Nhà Văn hóa thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh. Đề tài “Một số giải pháp phục hồi ngành du lịch – khách sạn ở Việt Nam sau dịch bệnh Covid – 19” của nhóm tác giả Trần Thị Hường, Võ Bá Đạt, Kim Thị Thùy Linh dưới sự hướng dẫn của giảng viên ThS. Phùng Thị Hạnh (Khoa Văn hóa – Du lịch) đạt giải Khuyến khích.

Nhóm tác giả trình bày đề tài với Ban giám khảo

Đây là một đề tài phù hợp với bối cảnh thời sự. Với diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid – 19, dịch bệnh đã tác động tới tất cả các lĩnh vực trong đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội, du lịch cũng không tránh khỏi ảnh hưởng này. Việc nhóm tác giả nghiên cứu đề tài là phù hợp, thể hiện tinh thần tích cực, chủ động sáng tạo của sinh viên Trường Đại học Thủ đô Hà Nội , trở thành luận cứ khoa , đưa ra các giải pháp thúc đẩy sự phát triển của ngành du lịch trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid – 19, góp phần phục hồi ngành kinh tế và đảm bảo ổn định xã hội.

Các sinh viên tham dự Vòng chung kết Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học Eureka lần thứ 22

Giải thưởng trên là kết quả tích cực, ghi nhận sự đóng góp và nỗ lực của tập thể sinh viên, cán bộ, giảng viên Nhà trường đối với việc tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học, góp phần quảng bá hình ảnh của Trường Đại học Thủ đô Hà Nội. 

Phạm Tuấn Anh - Phòng Quản lý Khoa học công nghệ và Hợp tác phát triển 

 Tin khác