Cơ cấu tổ chức khoa Văn hóa - Du lịch

  BAN CHỦ NHIỆM
     
 

TS. Lê Thị Thu Hương

Trưởng khoa 

Chuyên ngành:  Lịch sử Việt Nam

Email: huongltt@daihocthudo.edu.vn

     
 

TS. Đinh Thị Kim Thương

Phó trưởng khoa

Chuyên ngành: Ngữ văn

Email: dtkthuong@daihocthudo.edu.vn

                                                
 BỘ MÔN VĂN HÓA – NGHỆ THUẬT
                

 

   
     
   

ThS. Nguyễn Thị Thanh Hòa

Phó Trưởng bộ môn, Giảng viên

Chuyên ngành: Việt Nam học

Email: ntthoa@daihocthudo.edu.vn

     
 

TS. Trần Quốc Việt

Giảng viên

Chuyên ngành: Văn hóa dân gian

Email: tqviet@daihocthudo.edu.vn

     
 

TS. Đinh Thị Kim Thương

Giảng viên

Chuyên ngành: Ngữ văn

Email: dtkthuong@daihocthudo.edu.vn

     
   

ThS. Ngô Thanh Hương

Giảng viên

Chuyên ngành: Văn hóa học

Email: ntthuong@daihocthudo.edu.vn

     
   

ThS. Ngô Thị Minh

Giảng viên

Chuyên ngành: Việt Nam học

Email: ntminh@daihocthudo.edu.vn

     
     

CN. Đỗ Tuấn Anh

Giảng viên 

Chuyên ngành: Âm nhạc

Email: dtanh@daihocthudo.edu.vn

     
   

ThS. Hồ Thị Như Vui

Giảng viên

Chuyên ngành: Quản lý văn hoá

Email: htnvui@daihocthudo.edu.vn

     

 

 BỘ MÔN DU LỊCH
                                                             
     

ThS. Mai Hiên

Phó trưởng bộ môn PT, Giảng viên

Chuyên ngành: Du lịch

Email: mhien@daihocthudo.edu.vn

     
   

ThS. Phạm Thị Bích Thủy

Giảng viên

Chuyên ngành: Du lịch

Email: ptbthuy@daihocthudo.edu.vn

     
     

TS. Lê Thị Thu Hương

Giảng viên 

Chuyên ngành:  Lịch sử Việt Nam

Email: huongltt@daihocthudo.edu.vn

     
 

ThS. Trần Thị Thùy Anh

Giảng viên 

Chuyên ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Email: tttanh@daihocthudo.edu.vn

     
   

ThS. Nguyễn Thị Yến

Giảng viên

Chuyên ngành: Việt Nam học

Email: ntyen@daihocthudo.edu.vn

     
 

ThS. Vũ Thị Hoàn

Giảng viên

Chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm

Email: pthoan2@daihocthudo.edu.vn

     
 BỘ MÔN NGHIỆP VỤ
                                                             
     

ThS. Phùng Thị Hạnh

Phó trưởng bộ môn PT, Giảng viên

Chuyên ngành: Khách sạn

Email: pthanh@daihocthudo.edu.vn

     
 

CN. Nguyễn Thị Thúy Hằng

Giảng viên

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

Email: ntthang@daihocthudo.edu.vn

     
 

CN. Lê Đình Tiến

Giảng viên

Chuyên ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Email: ldtien@daihocthudo.edu.vn

     

 

 

ThS. Đỗ Thị Mai An

Chuyên ngành: Văn hoá học

Email: dtman@daihocthudo.edu.vn

     
   

ThS. Đặng Thị Liên  Hương

Giáo vụ

Chuyên ngành: Văn học

Email: dtlhuong@daihocthudo.edu.vn

     
   

ThS. Nguyễn Nguyên Vũ

Giảng viên

Chuyên ngành: Âm nhạc

Email: nvu@daihocthudo.edu.vn

     
 TRUNG TÂM HÁN NÔM VÀ TRUNG QUỐC HỌC
                                                
   

TS.Trịnh Ngọc Ánh

Giám đốc trung tâm

Chuyên ngành: Hán nôm

Email: tnanh@daihocthudo.edu.vn

     
   

ThS. Nguyễn Tá Nam

Giảng viên

Chuyên ngành: Quản lý học

Email: ntnam@daihocthudo.edu.vn

     
   

ThS. Nguyễn Văn Phương

Giảng viên

Chuyên ngành: Hán nôm

Email: nvphuong@daihocthudo.edu.vn

     

 

 

 

Tin khác