Thông tin chung khoa Khoa học thể thao và sức khỏe

1. Thông tin liên hệ

– Địa chỉ liên hệ: Phòng 202, nhà A6

– Điện thoại: 024.38336010

– Email: gdtcnt@daihocthudo.edu.vn

– Trưởng khoa: TS. Đặng Ngọc Quang

2. Thời gian thành lập

Ngày 6/1/1959, cùng với sự ra đời và phát triển của Nhà trường, Tổ Thể Mỹ cũng được thành lập, là tiền thân của khoa Khoa học Thể thao và Sức khỏe ngày nay. Ngày 29/6/2017, Hiệu trưởng trường Đại học Thủ đô Hà Nội ra quyết định thành lập Khoa Khoa học Thể thao và Sức khỏe.

3. Quá trình phát triển

Giai đoạn 1959 – 1965

Ngay từ ngày đầu thành lập trường Sư phạm Trung – Sơ cấp Hà Nội, tổ Thể Mĩ đã góp phần đào tạo giáo viên Thể dục, Nhạc và Họa cấp I (hệ 7+1), cấp II (hệ 10+1); phối hợp với các bộ môn khác trong khoa xã hội của trường mở các lớp bồi dưỡng sư phạm ngắn hạn để đáp ứng nhu cầu giáo viên cho Thủ đô.

Giai đoạn 1965 – 1969

Nhằm thích ứng với hoàn cảnh thời chiến, khi đế quốc Mỹ tiến hành chiến tranh phá hoại ở miền Bắc, Tổ bộ môn đã điều chuyển và phân công giảng viên xây dựng chương trình, biên soạn bài giảng phù hợp với các đối tượng đào tạo giáo viên chuyên trách và không chuyên Thể dục, Nhạc và Họa… khi nhà trường chia thành 3 phân hiệu.

Giai đoạn 1970 – 1979

Thời gian này trường mang tên trường Sư phạm cấp II (10+3) Hà Nội và đến ngày 21/3/1978, tên trường được đổi thành trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội. Giáo viên của tổ Nhạc – Họa – Thể dục trực thuộc khoa Xã hội đã không ngừng phấn đấu vươn lên để khẳng định khả năng chuyên môn nghiệp vụ của mình.

Giai đoạn 1980 – 1993

Đây là giai đoạn có sự chuyển biến cơ bản về chuyên ngành đào tạo. Từ năm 1980, trước nhu cầu đòi hỏi của xã hội, nhà trường đã có quyết định đào tạo chuyên ngành Giáo dục Thể chất, Mĩ thuật và Âm nhạc (1 môn), các tổ chuyên môn đã xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu, giáo trình nội bộ và lên kế hoạch đào tạo cho chuyên ngành của từng tổ bộ môn. Năm 1993, trường Trung cấp Sư phạm Hà Nội sáp nhập với trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội, nhiều yêu cầu, đòi hỏi mới về chuyên môn, nghiệp vụ được đặt ra và đều được Tổ bộ môn hoàn thành.

Giai đoạn từ 1994 – nay

Ngày 13/9/1997, Khoa Nhạc – Họa – Thể dục được thành lập, đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ của khoa trong Nhà trường.

– Ngày 14/6/2013, Đảng ủy, Ban Giám hiệu ra quyết định chính thức đổi tên khoa Nhạc – Họa – Thể dục thành khoa Giáo dục Thể chất và Nghệ thuật.

– Ngày 29/6/2017, nhằm đáp ứng vai trò, trách nhiệm trong thời kì đổi mới của nhà trường, khoa Khoa học Thể thao và Sức khỏe được thành lập trên cơ sở của khoa Giáo dục Thể chất và Nghệ thuật.

4. Chức năng, nhiệm vụ

– Đào tạo sinh viên, bồi dưỡng giáo viên chuyên ngành Sư phạm Giáo dục Thể chất, Quốc phòng – An ninh, Khoa học Thể thao và Sức khỏe; Giảng dạy các chuyên ngành khác thuộc lĩnh vực Thể dục Thể thao cho sinh viên thuộc trường Đại học Thủ đô Hà Nội quản lí và hợp tác đào tạo với các đơn vị khác ngoài nhà trường.

– Đào tạo, bồi dưỡng chuyên ngành Giáo dục Thể chất và ngành Quốc phòng – An ninh cho sinh viên các hệ đào tạo của Nhà trường; Giảng dạy các môn học các chuyên ngành khác thuộc lĩnh vực Giáo dục Thể chất, Khoa học Thể thao thuộc sự quản lí của khoa.

5. Thành tựu nổi bật và định hướng phát triển

Thành tựu nổi bật

Đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao, tâm huyết với nghề nghiệp (100% giảng viên có trình độ Thạc sĩ, trong đó có 2 GV là Tiến sĩ, 2 GV đang làm NCS). Trưởng khoa TS. Đặng Ngọc Quang là Chủ biên xây dựng Chương trình Giáo dục Thể chất mới trong chương trình giáo dục phổ thông mới, là chuyên gia về xây dựng chương trình, biên soạn sách giáo khoa, giáo trình chuyên ngành. Nhiều giảng viên của khoa tham gia xây dựng chuyên đề và tập huấn, bồi dưỡng theo chương trình bồi dưỡng chuyên đề hàng năm của Bộ GD&ĐT. Nhiều giảng viên là trọng tài quốc gia và quốc tế ở các môn thể thao như Đá cầu, Cầu mây, Bóng đá…

Định hướng phát triển

Khoa không ngừng nâng cao chất lượng chuyên môn cho CBGV trong khoa bằng các hoạt động TDTT trong ngành và quốc gia, quốc tế. Tiếp tục động viên và cử giảng viên trong khoa đi làm nghiên cứu sinh trong nước và ngoài nước. Đề xuất với nhà trường kiện toàn nhân sự trong khoa, đặc biệt đề nghị thành lập bộ môn Y sinh học TDTT và nhân sự cho các môn học khác ở khoa.