Thông tin chung khoa Giáo dục nghề nghiệp

1. Thông tin liên hệ

– Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục nghề nghiệp, Cơ sở 2 Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, đường 131, thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.

– Điện thoại: 024.35955775

– Email: gdnn@daihocthudo.edu.vn

– Phó Trưởng khoa phụ trách: TS. Phan Trung Kiên

2. Thời gian thành lập

Khoa Giáo dục nghề nghiệp được thành lập ngày 13 tháng 01 năm 2017 trên cơ sơ tái cơ cấu lại đội ngũ giáo viên, nhân viên của trường Trung cấp kinh tế – kĩ thuật đa ngành Sóc Sơn nhằm đào tạo và nghiên cứu khoa học cung cấp nhân lực trình độ cao đẳng, đại học và các trình độ khác trong lĩnh vực nghề nghiệp phù hợp với thực tế của đội ngũ cán bộ, giáo viên, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội cho Thủ đô Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung trong hiện tại và những năm tiếp theo.

3. Quá trình phát triển

Khoa Giáo dục nghề nghiệp đượcthànhlập trên cơ sở sáp nhập trường Trung cấp Kinh tế – Kĩ thuật Đa ngành Sóc Sơn vào trường Đại học Thủ đô Hà Nội.

Trường Trung cấp Kinh tế – Kĩ thuật Đa ngành Sóc Sơn được thành lập ngày 08/07/2011 theo Quyết định số 3238/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội trên diện tích hơn 6 ha tại thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội với chức năng, nhiệm vụ đào tạo bậc Trung cấp chuyên nghiệp; Liên kết đào tạo bậc trung cấp, Cao đẳng, Đại học; Liên kết dạy Trung học phổ thông hệ bổ túc văn hóa; Dạy nghề ngắn han; Dạy nghề phổ thông các ngành kinh tế, kĩ thuật như:

1. Tin học ứng dụng

6. Quản trị mạng

2. Kế toán doanh nghiệp

7. Điện công nghiệp và dân dụng

3. Bảo trì và sửa chữa ô tô

8. Công nghệ KT chế biến và bảo quản thực phẩm

4. Công nghệ hàn

9. Trồng trọt và Bảo vệ thực vật;

5. Điện tử dân dụng

10. Chăn nuôi – Thú y

Trong 5 năm hoạt động, Trường Trung cấp Kinh tế – Kĩ thuật Đa ngành Sóc Sơn đã đào tạo được cho thành phố hơn 2000 học sinh trung cấp, gần 1000 học sinh trung cấp và gần 10000 lượt học sinh học nghề phổ thông. Với thành tích đó, nhà trường đã nhận được nhiều giấy khen của Thành phố và Sở Giáo dục và Đào tạo.

Với xu thế phát triển cùng việc quy hoạch mạng lưới giáo dục của Thành phố, ngày 26 tháng 12 năm 2016, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ra Quyết định số 7016/QĐ-UBND về việc sáp nhập Trường Trung cấp Kinh tế Kĩ thuật đa ngành Sóc Sơn vào Trường Đại học Thủ đô Hà Nội.

4. Chức năng, nhiệm vụ

Khoa Giáo dục nghề nghiệp có chức năng cung cấp cho xã hội nói chung và thành phố Hà Nội nói riêng các sản phẩm đào tạo, nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ trình độ cao đẳng, đại học về lĩnh vực ngành nghề Công nghệ Kĩ thuật Điện, Điện tử; Công nghệ thông tin; Công nghệ kĩ thuật ô tô... góp phần quan trọng trong sự nghiệp phát triển Nhà trường cũng như phát triển kinh tế – xã hội của vùng Thủ đô và đất nước trong bối cảnh hội nhập kinh tế thế giới.

5. Thành tựu nổi bật và định hướng phát triển

Thành tựu nổi bật

Giấy khen của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội – Đạt nhiều thành tích trong phong trào thi đua “Dạy tốt, Học tốt” năm học 2014 – 2015

Giấy khen của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội – Đạt thành tích xuất sắc trong Hội thi Giáo viên dạy giỏi TCCN toàn quốc lần thứ X – 2015

Giấy khen của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội – Đạt thành tích xuất sắc trong kì thi Học sinh giỏi TCCN cấp thành phố năm học 2014 – 2015

Giấy khen của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội – Đạt thành tích xuất sắc trong kì thi Học sinh giỏi TCCN cấp thành phố năm học 2015 – 2016

Định hướng phát triển

Khoa tiếp tục triển khai các giải pháp tổng thể từng bước nâng cao chất lượng đào tạo, tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lí, chú trọng quản lí chất lượng đào tạo.

Duy trì các ngành Cao đẳng hiện có và xây dựng thêm một số ngành Cao đẳng, Đại học phù hợp với điều kiện nhân sự của Khoa và nhu cầu của xã hội.

Điều chỉnh quy mô và mục tiêu đào tạo; từng bước phát triển chương trình đào tạo chất lượng cao đáp ứng đủ, đúng các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đổi mới quản lí để mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng với các loại hình đào tạo như: liên thông, theo nhu cầu xã hội. Đẩy mạnh đào tạo ngắn hạn theo yêu cầu của doanh nghiệp và nhu cầu của người học.

Gắn kết hơn nữa hoạt động đào tạo với NCKH, NCKH với dịch vụ. Khuyến khích và hỗ trợ các ý tưởng sáng tạo của cá nhân, đơn vị.