Thông tin chung khoa Giáo dục chính trị

1. Thông tin liên hệ:

– Địa chỉ liên hệ: Phòng 101 nhà A4, Trường Đại học Thủ đô, Cơ sở 1, Số 98 Dương Quảng Hàm, Cầu Giấy, Hà Nội.

– Điện thoại: 024.38.336.151

– Email: gdct@daihocthudo.edu.vn

– Trưởng khoa: PGS.TS. Nguyễn Thị Toan

2. Quá trình hình thành và phát triển  

Khoa GDCT (tiền thân là Tổ Chính trị) đã có quá trình xây dựng và trưởng thành từ năm 1959 đến nay. Với lịch sử của Khoa gắn với lịch sử Nhà trường, đội ngũ cán bộ giảng viên của khoa từng bước trưởng thành, thực hiện nhiệm vụ chính trị là trang bị cho học sinh, sinh viên thế giới quan, phương pháp luận khoa học, nhân sinh quan cách mạng, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần hoàn thành nhiệm vụ của Nhà trường là đào tạo giáo viên các cấp và cử nhân khoa học đa ngành, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao của Thủ đô Hà Nội.

Cho đến năm 2016, cơ cấu tổ chức của khoa dần hoàn thiện với 11 thành viên: 01 PGS.TS, 02 TS, 02 NCS, 05 Th.S, 01 CN.

3. Các tổ bộ môn

– Bộ môn Giáo dục công dân: được thành lập vào học kỳ II năm học 2015-2016 nhằm đáp ứng yêu cầu mở mã ngành Sư phạm Giáo dục công dân của trường Đại học Thủ đô Hà Nội, đào tạo giáo viên dạy Giáo dục công dân ở các cấp học phổ thông đạt trình độ Đại học và sau Đại học cũng như góp phần đào tạo các mã ngành đào tạo khác có liên quan . Bộ môn gồm có 02 Tiến sĩ, 01 thạc sĩ và 01 cử nhân. Bộ môn Giáo dục công dân hiện nay gồm có các phân môn: Nhập môn Giáo dục công dân, Phương pháp dạy học Giáo dục công dân, Quản lý hành chính nhà nước, Phương pháp dạy đạo đức ở Tiểu học, Đạo đức và lối sống, pháp luật và các phân môn giành riêng cho mã ngành Sư phạm Giáo dục công dân.

– Bộ môn  Những nguyên  lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lê nin: có 04 giảng viên, trong đó có 01 PGS.TS và 03 Thạc sĩ. Bộ môn có nhiệm vụ giảng dạy học phần Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 và  Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2 cho sinh viên của tất cả các ngành đào tạo; các học phần Logic học, Mĩ học, Văn hóa học, Lịch sử tư tưởng Việt Nam… cho sinh viên các ngành Quản lý giáo dục và Sư phạm GDCD. Bên cạnh nhiệm vụ giảng dạy, các giảng viên của Bộ môn luôn tích cực tham gia hoạt động NCKH, bồi dưỡng chuyên môn, góp phần vào sự phát triển chung của khoa Giáo dục chính trị và của trường Đại học Thủ đô Hà Nội.

Do sự phấn đấu rèn luyện của đội ngũ giảng viên, tập thể Khoa nhiều năm được nhận danh hiệu Đơn vị tiên tiến xuất sắc, nhận nhiều Bằng khen của UBND Thành phố Hà Nội, của Bộ GD – ĐT, 100% giảng viên được nhận danh hiệu LĐTT, nhiều giảng viên được nhận danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp trường, CSTĐ, danh hiệu “Người tốt – Việc tốt” tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội.

4. Chức năng, nhiệm vụ:

– Giảng dạy Lí luận chính trị (các môn khoa học Mác Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam) cho sinh viên trường Đại học Thủ đô Hà Nội);

– Đào tạo sinh viên chuyên ngành Giáo dục công dân trình độ đại học;

– Nghiên cứu khoa học Lí luận chính trị, Giáo dục công dân.