Hội nghị Tổng kết công tác thực tập sư phạm cấp thành phố năm học 2018 – 2019

Hội nghị Tổng kết công tác thực tập sư phạm cấp thành phố năm học 2018 – 2019

17/05/2019

Thông báo tổ chức các lớp bồi dưỡng, thi và cấp Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin và Chứng nhận năng lực tiếng Anh

Thông báo tổ chức các lớp bồi dưỡng, thi và cấp Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin và Chứng nhận năng lực tiếng Anh

16/05/2019

Trao đổi về

Trao đổi về "Giáo dục chủ quyền biển đảo trong sách giáo khoa Lịch sử Việt Nam"

16/05/2019