Thông báo tổ chức các lớp bồi dưỡng, thi và cấp Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin và Chứng nhận năng lực tiếng Anh

Thông báo tổ chức các lớp bồi dưỡng, thi và cấp Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin và Chứng nhận năng lực tiếng Anh

16/05/2019

Hội nghị tri ân khách hàng: Tăng cường các mối quan hệ hợp tác, liên kết đào tạo

Hội nghị tri ân khách hàng: Tăng cường các mối quan hệ hợp tác, liên kết đào tạo

20/04/2019

Điểm mới trong bồi dưỡng, thi chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin tại trường Đại học Thủ đô Hà Nội

Điểm mới trong bồi dưỡng, thi chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin tại trường Đại học Thủ đô Hà Nội

03/12/2018

Thông  báo về việc Tổ chức kỳ thi Nghiệp vụ Điều hành Du lịch

Thông báo về việc Tổ chức kỳ thi Nghiệp vụ Điều hành Du lịch

19/11/2018

Hội thảo: “Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo hệ liên kết”

Hội thảo: “Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo hệ liên kết”

27/10/2018