DANH SÁCH BCH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG

BCH Công đoàn Trường gồm 9 đồng chí.
 
STTHọ và tênĐơn vịNhiệm vụ
1     Trịnh phan Thị Phong Lan    Khoa Ngoại ngữ Chủ tịch
2     Trần Quốc Toàn    Phòng Đào tạo Phó Chủ tịch
3     Đinh Khánh Quỳnh    Khoa KH Tự nhiên
4     Phạm Thị Quỳnh Anh    Khoa Giáo dục Tiểu học
5     Trần Vân Anh    Khoa KH Xã hội
6     Trịnh Ngọc Ánh    Khoa VH - DL - DV
7     Nguyễn Hồng Chiến    Khoa KH Tự nhiên
8     Vũ Thị Thu Hường    Phòng Tổ chức
9     Nguyễn Đức Quang    Khoa KHTT&SK
10     Nguyễn Văn Tuân    Trung tâm NC&PTNN
11     Đinh Thị Yến    Trung tâm TT Thư viện