Lễ công bố quyết định thành lập Hội đồng trường và trao quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường

Lễ công bố quyết định thành lập Hội đồng trường và trao quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường

02/10/2019

Lấy ý kiến về Quy chế tổ chức, hoạt động của Hội đồng trường Trường Đại học Thủ đô Hà Nội nhiệm kì 2015 - 2020

Lấy ý kiến về Quy chế tổ chức, hoạt động của Hội đồng trường Trường Đại học Thủ đô Hà Nội nhiệm kì 2015 - 2020

26/04/2019