Phát động "Tháng bình đẳng giới năm 2019"

 

Kính thưa các vị đại biểu, các thầy cô giáo cùng toàn thể cán bộ viên chức, các em sinh viên, học sinh!

Được sự ủy quyền của Trưởng ban vì sự tiến bộ của phụ nữ, tôi xin được phát động công tác bình đẳng giới vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2019.

Việt Nam được các tổ chức quốc tế đánh giá là một trong những quốc gia đạt được nhiều thành tựu về bình đẳng giới, xóa bỏ khoảng cách giới, đặc biệt là trong lĩnh vực lao động, việc làm, chăm sóc sức khỏe, giáo dục.. Tuy nhiên, Việt Nam còn gặp nhiều thách thức trong việc đảm bảo bình đẳng giới thực chất giữa nam và nữ. Khoảng cách giới vẫn còn tồn tại trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống. 

Hôm nay, trong dịp tháng 3 với nhiều ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn, trong không khí sôi nổi thi đua 60 năm ngày truyền thống của Trường và 05 năm ngày trường lên Đại học, thay mặt lãnh đạo nhà trường, tôi chính thức phát động trong toàn thể cán bộ, giảng viên và học sinh sinh viên CÔNG TÁC BÌNH ĐẲNG GIỚI, VÌ SỰ TIẾN BỘ CỦA PHỤ NỮ NĂM 2019.

Thời gian: Từ 24/3 ĐẾN 15/12/2019

Chủ đề: Phụ nữ là tương lai

NỘI DUNG

1. Tổ chức tốt các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng cho CBGV và HSSV nhằm phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới. Vận động toàn thể CBGV và HSSV, toàn xã hội tích cực hành động nhằm thực hiện hiệu quả hơn các chính sách, chương trình về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, cũng như tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, tự phòng ngừa xâm hại cho phụ nữ và trẻ em; kiến thức, kỹ năng phòng ngừa xâm hại tình dục và bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em cho cha, mẹ, các thành viên gia đình, người làm công tác bình đẳng giới và bảo vệ, chăm sóc trẻ em, giảm thiểu tình trạng bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái, đặc biệt là xâm hại tình dục đối với phụ nữ và trẻ em gái; Phấn đấu đưa trường Đại học Thủ đô Hà Nội là đơn vị đi đầu trong việc thực hiện bình đẳng giới ở khối giáo dục của Thủ đô.

2. Tuyên truyền về truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam và chuẩn mực người Phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước; Vấn đề bình đẳng giới, sự tiến bộ của phụ nữ trên thế giới và ở Việt Nam; Những thành tựu nổi bật của phong trào phụ nữ Việt Nam, Thủ đô và Trường Đại học Thủ đô Hà Nội. Biểu dương những tập thể và cá nhân phụ nữ tiêu biểu trong các hoạt động chuyên môn, nghiên cứu khoa học, công tác xã hội, hoạt động đoàn thể..., những mô hình hiệu quả, nhất là các nhân tố mới trong phong trào thi đua yêu nước, trong phong trào chung của Nhà trường.

3. Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Trường ĐH Thủ đô Hà Nội đề nghị các đơn vị tùy vào tình hình điều kiện của mình tiến hành triển khai một số hoạt động cụ thể như tổ chức tuyên truyền về chủ đề, thông điệp: “Bình đẳng giới là chìa khoá để xoá bỏ bạo lực trên cơ sở giới”, tổ chức tọa đàm cho phụ nữ về hạnh phúc và giữ lửa gia đình, huấn luyện các kiến thức, kỹ năng cho chị em phụ nữ nhận thức và nâng cao gía trị bản thân, trị liệu tâm lý cho chị em phụ nữ...

Trên cơ sở nội dung trên, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ kêu gọi các đơn vị, Công đoàn, Đoàn thanh niên CS HCM có trách nhiệm triển khai xây dựng kế hoạch cụ thể cho đơn vị mình để triển khai công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2019.

   TRƯỞNG BAN VÌ SỰ TIẾN BỘ CỦA PHỤ NỮ