Cơ cấu tổ chức Văn phòng

 

LÃNH ĐẠO PHÒNG
 

ThSHoàng Thị Thu Phương, 

 

Chánh văn phòng

Chuyên ngành: Quản lý kinh tế

Email: httphuong@daihocthudo.edu.vn

     
   

ThS. Nguyễn Thị Lan Hương, 

 

Phó Chánh văn phòng

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

Email: ntlhuong@daihocthudo.edu.vn

     
     

ThS. Nguyễn Quyết Thắng, 

 

Phó Chánh văn phòng

Chuyên ngành:  Quản lí kinh tế

Email: nqthang@daihocthudo.edu.vn

     
 

ThS. Nguyễn Trí Dũng

 

 Phó Chánh văn phòng

Chuyên ngành: Quản lý đô thị và công trình

Email: ntdung@daihocthudo.edu.vn

CHUYÊN VIÊN 

   

 

     
 

Vũ Thành Công

 

Chuyên ngành: Kĩ thuật

Email: vtcong@daihocthudo.edu.vn

     
 

CN. Nguyễn Khánh Ly

 

Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng

Email: nkly@daihocthudo.edu.vn

     
   

CN. Trương Thị Minh Huyền

 

Chuyên ngành: Công tác xã hội

email: ttmhuyen@daihocthudo.edu.vn

     
 

CN. Lê Thị Nam

 

Chuyên ngành: SP Tiếng Anh

Email: ltnam@daihocthudo.edu.vn

     
   

Nguyễn Tuấn Ninh

 

Lái xe

Email: ntninh@daihocthudo.edu.vn

 

     
     
     
   

CN. Nguyễn Văn Cửu

 

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

Email: nvcuu@daihocthudo.edu.vn

   

Trần Văn Dược

 

Email: tvduoc@daihocthudo.edu.vn 

ThS. Nguyễn Văn Đại

 

Chuyên ngành: Vật lý

Email: nvd@daihocthudo.edu.vn

   

Phạm Mạnh Hà

 

Email: pmha@daihocthudo.edu.vn

   

 

     Nguyễn Văn Mạnh

 

Chuyên ngành: Điện công nghiệp và dân dụng

Email: nvmanh@daihocthudo.edu.vn

     


 

Trịnh Duy Linh

 

Chuyên ngành: KS hệ thống điện

Email: tdlinh@daihocthudo.edu.vn

 

      

ThS.Hoàng Thị Quỳnh

 

 

Chuyên ngành: Kinh tế (kế toán)

Email: htquynh@daihocthudo.edu.vn

     
 


   

Nguyễn Văn Sơn

 

Thợ điện dân dụng 3/7

Email: nvson@daihocthudo.edu.vn

     
   

Nguyễn Thị Thắng

 

Email: ntthang3@daihocthudo.edu.vn

   

Tạ Quang Tiến

 

 

Email: tqtien@daihocthudo.edu.vn

     
   

Chu Văn Lập

 

 

Email: cvlap@daihocthudo.edu.vn

     
   

Nguyễn Quang Nhận

 

Email: nqnhan@daihocthudo.edu.vn

     
   

Đỗ Thị Hòa

 

Email: dthoa@daihocthudo.edu.vnTin khác