Thông báo tổ chức các lớp bồi dưỡng, thi và cấp Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin và Chứng nhận năng lực tiếng Anh

Mẫu đơn đăng ký dự thi xin tải tại đây

mau-don-dang-ky-thi-cc-cntt