Sổ cấp bằng, chứng chỉ công khai

Phòng Quản lý chất lượng giáo dục Trường Đại học Thủ đô Hà Nội công khai sổ cấp văn bằng, chứng chỉ cho sinh viên tốt nghiệp từ năm 2017 trở lại đây. 

1. Sổ cấp bằng Thạc sĩ

Sổ cấp bằng Thạc sĩ Quản lý giáo dục năm 2021

2. Sổ cấp bằng Đại học

- Sổ cấp bằng Đại học chính quy cho sinh viên tốt nghiệp năm 2019

Sổ cấp bằng Đại học chính quy cho sinh viên tốt nghiệp năm 2020

3. Sổ cấp bằng Cao đẳng

Sổ cấp bằng Cao đẳng chính quy cho sinh viên tốt nghiệp năm 2017

Sổ cấp bằng Cao đẳng chính quy cho sinh viên tốt nghiệp năm 2018

Sổ cấp bằng Cao đẳng chính quy cho sinh viên tốt nghiệp năm 2019

Sổ cấp bằng Cao đẳng chính quy cho sinh viên tốt nghiệp năm 2020

Sổ cấp bằng Cao đẳng chính quy cho sinh viên tốt nghiệp năm 2021

Sổ cấp bằng Cao đẳng chính quy cho sinh viên tốt nghiệp năm 2022

4. Sổ cấp bằng Trung cấp

- Sổ cấp bằng Trung cấp cho học sinh, sinh viên 

5. Sổ cấp chứng chỉ GD QPAN và GDTC

- Sổ cấp chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng an ninh và Giáo dục thể chất năm 2019

Sổ cấp chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng an ninh và Giáo dục thể chất năm 2020

Sổ cấp chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng an ninh và Giáo dục thể chất năm 2021

6. Sổ cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT

- Sổ cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin theo chuẩn Thông tư 03 của Bộ TT&TT do Trường ĐH Thủ đô Hà Nội cấp

7. Sổ cấp chứng chỉ CN TT NCPTNN

- Sổ cấp CC-CN TT NCPTNN năm 2018

- Sổ cấp CC-CN TT NCPTNN năm 2019

- Sổ cấp CC-CN TT NCPTNN năm 2020

- Sổ cấp CC-CN TT NCPTNN năm 2021

Đường link tổng hợp sổ cấp chứng văn bằng, chứng chỉ trường ĐH Thủ đô Hà Nội cấp cho học viên, sinh viên hoàn thành tốt nghiệp từ năm 2017 đến nay TẠI ĐÂY