Quyết định công nhận tốt nghiệp trình độ đại học, cao đẳng hệ chính quy cho sính viên khóa 2016,2017,2018,2019 năm học 2021-2022, tháng 6/2022 đợt 5.

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội công bố quyết định công nhận tốt nghiệp trình độ đại học, cao đẳng hệ chính quy cho sính viên khóa 2016,2017,2018,2019 năm học 2021-2022, tháng 6/2022 đợt 5.

Chi tiết quyết định xem TẠI ĐÂY