Quyết định công nhận tốt nghiệp trình độ cao đẳng chính quy và liên thông cho sính viên khóa 2018,2019 năm học 2021-2022, tháng 6/2022 đợt 5.

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội công bố quyết định công nhận tốt nghiệp trình độ cao đẳng chính quy và liên thông cho sính viên khóa 2018,2019 năm học 2021-2022, tháng 6/2022 đợt 5.

Chi tiết quyết định xem TẠI ĐÂY