Mẫu phôi văn bằng chứng chỉ trường Đại học Thủ đô Hà Nội

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội công bố mẫu Văn bằng, Chứng chỉ ban hành

1. Trường Đại học Thủ đô Hà Nội ban hành mẫu chứng chỉ Bồi dưỡng viên chức  (ngày 08/12/2017)

2. Trường Đại học Thủ đô Hà Nội ban hành mẫu chứng chỉ bồi dưỡng năng lực tư vấn cho giáo viên phổ thông làm công tác tư vấn cho học sinh - 04/01/2019

3. Trường Đại học Thủ đô Hà Nội ban hành mẫu Phôi chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên dạy môn Khoa học tự nhiên  ngày 25/03/2022.
 
4. Trường Đại học Thủ đô Hà Nội ban hành mẫu Phôi chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên dạy  Lịch sử địa lý  - ngày 25/03/2022)
 
5. Trường Đại học Thủ đô Hà Nội ban hành mẫu bằng Cử nhân - 23/06/2022
 
6. Trường Đại học Thủ đô Hà Nội ban hành mẫu chứng chỉ Ứng dụng công nghê thông tin Cơ bản và nâng cao  ngày 25/10/2016 
 
7. Trường Đại học Thủ đô Hà Nội ban hành mẫu chứng chỉ Ứng dụng công nghê thông tin Cơ bản và mẫu Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao ngày 01/03/2021
 
8. Trường Đại học Thủ đô Hà Nội ban hành mẫu Bằng Thạc sĩ ngày  22/03/2021
 
9. Trường Đại học Thủ đô Hà Nội ban hành Bằng Thạc sĩ  ngày 31/12/2021
 
10. Trường Đại học Thủ đô Hà Nội ban hành mẫu tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm (29/11/2021)
 
Chi tiết các mẫu phôi văn bằng, chứng chỉ xem TẠI ĐÂY