Quyết định ban hành quy định quản lí, tổ chức hoạt động hướng dẫn và đánh giá đồ án, khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên trình độ đại học

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội ban hành quyết định ban hành quy định quản lí, tổ chức hoạt động hướng dẫn và đánh giá đồ án, khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên trình độ đại học.

Chi tiết quyết định xem TẠI ĐÂY