Quyết định ban hành Chuẩn đầu ra và chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học đối với các trình độ đào tạo của Trường

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội ban hành Quyết định ban hành Chuẩn đầu ra và chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học đối với các trình độ đào tạo của Trường.

Chi tiết quyết định xem TẠI ĐÂY