Hướng dẫn xác nhận xét tuyển đối với thí sinh chưa tốt nghiệp THPT

Hướng dẫn xác nhận xét tuyển đối với thí sinh chưa tốt nghiệp THPT

02/07/2020

Bạn quan tâm ngành nào ở khoa Sư phạm - Trường ĐH Thủ đô Hà Nội?

Bạn quan tâm ngành nào ở khoa Sư phạm - Trường ĐH Thủ đô Hà Nội?

02/07/2020