Trường Đại học Thủ đô Hà Nội được tự chủ giảng dạy môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội được tự chủ giảng dạy môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh

26/02/2019

Khai giảng lớp Thạc sĩ Quản lý giáo dục khoá 1 năm 2019

Khai giảng lớp Thạc sĩ Quản lý giáo dục khoá 1 năm 2019

12/01/2019

Thông báo nhập học Cao đẳng và Cao đẳng liên thông hệ chính quy năm 2018 (đợt 1)

Thông báo nhập học Cao đẳng và Cao đẳng liên thông hệ chính quy năm 2018 (đợt 1)

02/11/2018

Thông báo điểm trúng tuyển hệ liên thông vừa làm vừa học ngành Giáo dục Mầm non năm 2018

Thông báo điểm trúng tuyển hệ liên thông vừa làm vừa học ngành Giáo dục Mầm non năm 2018

02/11/2018