Thông báo tổ chức nhập học đợt 2 đối với sinh viên khóa 2021 hệ chính quy trình độ đại học

Thực hiện Thông báo số 863/TB-ĐHTĐHN ngày 16 tháng 9 năm 2021 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ đô Hà Nội về việc nhập học đối với thí sinh trúng tuyển năm 2021 và Kế hoạch số 927/KH-ĐHTĐHN ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ đô Hà Nội về việc tổ chức nhập học đợt 2 đối với sinh viên khóa 2021 hệ chính quy trình độ đại học;

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội trân trọng thông báo

Hình thức thu hồ sơ nhập học đợt 2: Nhận theo đường bưu điện

Đối tượng: sinh viên trúng tuyển bằng điểm thi THPT Quốc gia năm 2021 đã xác nhận nhập học.

Thời gian: Từ ngày 04/10/2021 đến hết ngày 10/10/2021 (tính theo dấu bưu điện)

Địa chỉ nhận hồ sơ nhập học: Phòng Quản lý đào tạo và công tác học sinh, sinh viên Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, số 98 Dương Quảng Hàm, Phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội (SĐT: 0243.834.1847)