Thông báo thời điểm công bố kết quả xét tuyển hồ sơ trực tuyến đợt 1 năm 2020-2021