Thông báo tổ chức đăng kí thi năng khiếu thể dục thể thao và nộp hồ sơ miễn thi năng khiếu thể dục thể thao năm 2023