Thông báo đăng kí xét tuyển trình độ đại học hệ chính quy năm 2023 (đợt 1)