Giới thiệu ngành Quản lí giáo dục

1. Giới thiệu về ngành Quản lý giáo dục 

Ngành Quản lý giáo dục thuộc khoa Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn của Trường Đại học Thủ đô Hà Nội. Đây là cơ sở giáo dục uy tín của đất nước về đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Quản lý giáo dục các trình độ cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ chất lượng cao, góp phần quan trọng thực hiện giải pháp đổi mới quản lý giáo dục của nền giáo dục Việt Nam.

Sinh viên ngành quản lý giáo dục sẽ được cung cấp kiến thức cơ bản về quản lý giáo dục và kỹ năng thực hành quản lý giáo dục để có đủ năng lực quản lý, nghiên cứu, ứng dụng khoa học và các hoạt động của nhà trường và các cơ quan quản lý giáo dục các cấp trong và ngoài hệ thống giáo dục quốc dân.

Ngành Quản lý giáo dục ngày càng thể hiện vai trò quan trọng, không thể thiếu trong bộ máy quản lý nền giáo dục hiện đại. Do đó, nhu cầu về nhân lực chất lượng đang rất cao và tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho các bạn trẻ trong tương lai.

2. Chương trình đào tạo 

Thời gian đào tạo của ngành Quản lý giáo dục của Trường Đại học thủ đô Hà Nội là 4 năm, học theo hình thức tín chỉ. Sau khi tốt nghiệp các bạn sẽ được cấp bằng cử nhân Quản lý giáo dục với nhiều cơ hội việc làm và học tập tốt trong tương lai. 

3. Điểm chuẩn tham khảo ngành Quản lý giáo dục năm 2022

4. Cơ hội việc làm cho sinh viên mới ra trường

Sự hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng đòi hỏi ngành giáo dục cần đổi mới để theo kịp bạn bè quốc tế. Do đó, ngành Quản lý giáo dục ngày càng được chú trọng phát triển và mở ra nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn cho sinh viên mới ra trường.

– Cán bộ quản lý hành chính giáo dục trong các cơ quan quản lý giáo dục tại các Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo; Phòng Giáo dục và Đào tạo.

– Chuyên viên văn phòng; Chuyên viên quản lý học sinh, sinh viên; Chuyên viên quản lý cơ sở vật chất và thiết bị trường học; Chuyên viên phòng đào tạo, phòng đảm bảo chất lượng, phòng thanh tra giáo dục, phòng tổ chức cán bộ…ở các cơ sở giáo dục thuộc các cấp bậc từ mầm non đến đại học. 

– Chuyên viên phụ trách công tác văn hóa, giáo dục tại các cơ quan chính quyền các cấp và các tổ chức văn hóa giáo dục ở cộng đồng.

– Cán bộ nghiên cứu trong các viện, trung tâm nghiên cứu về quản lí giáo dục của các trường đại học, cao đẳng…

– Giảng viên giảng dạy chuyên ngành quản lí giáo dục tại các cơ sở đào tạo và bồi dưỡng cán bộ Quản lý giáo dục. 

– Nghiên cứu viên chuyên môn ở trình độ thạc sĩ và tiến sĩ chuyên ngành Quản lí giáo dục. Đây là nền tàng giúp nhiều cán bộ lãnh đạo, cán bộ cấp tỉnh, cấp huyện thành công sau này. 

Bạn có thấy ngành học này vô cùng thú vị và mang đến nhiều cơ hội việc làm cho mình say khi ra trường không? Nếu bạn thấy thực sự quan tâm và yêu thích ngành Quản lý giáo dục thì hãy đăng ký ngay trong đợt tuyển sinh sắp tới nhé.

---------

Thông tin liên hệ:

Fan page Trường Đại học Thủ đô Hà Nội: https://www.facebook.com/hnmu.edu.vn/ 

Fan page Tư vấn tuyển sinh trường Đại học Thủ đô Hà Nội: https://www.facebook.com/hnmutuyensinh/ 

Nhóm Facebook: https://www.facebook.com/groups/hnmu.edu.vn 

Zalo OA Trường Đại học Thủ đô Hà Nội: 0986735072