Giới thiệu ngành Luật

Ngành đào tạo: Luật  

- Mã ngành: 7380101

- Tên văn bằng cử nhân tốt nghiệp: Cử nhân Luật học

- Thời gian đào tạo: 04 năm

- Hình thức đào tạo: Chính quy

1. Giới thiệu chung

Ngành Luật thuộc khoa Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn của Trường Đại học Thủ đô Hà Nội. Đây là cơ sở giáo dục uy tín của đất nước và của Thủ đô về đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ nhân lực chuyên ngành Luật trình độ cử nhân chất lượng cao, góp phần quan trọng thực hiện xây dựng Nhà nước pháp quyền tại Việt Nam.

Với định hướng đào tạo thực chất, thực học thực nghiệp của Trường Đại học Thủ đô Hà Nội. Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo ngành Luật không chỉ được trang bị về kiến thức chuyên môn về pháp luật, pháp lý; mà còn được trang bị kĩ năng cần thiết trong công việc, cũng như năng lực thực hành, phẩm chất nghề nghiệp của bản thân sinh viên được trau dồi và phát triển để thích ứng với yêu cầu nghề nghiệp trong tương lai. Bên cạnh đó, Sinh viên cũng được bồi dưỡng và rèn luyện năng lực và phẩm chất công dân toàn cầu, công dân Việt Nam, công dân Thủ đô đáp ứng theo yêu cầu định hướng ứng dụng nghề nghiệp.

Ngành Luật ngày càng thể hiện vai trò quan trọng, không thể thiếu trong cuộc sống xã hội hiện đại, cũng như trong bối cảnh hội nhập phát triển của đất nước. Do đó, nhu cầu về nhân lực chuyên ngành luật có chất lượng đang rất cao và tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho các bạn trẻ trong tương lai.

 

2. Chương trình đào tạo

Thời gian đào tạo của ngành Luật của Trường Đại học thủ đô Hà Nội là 4 năm, học theo hình thức tín chỉ. Sau khi tốt nghiệp các bạn sẽ được cấp bằng cử nhân Luật học với nhiều cơ hội việc làm và học tập tốt trong tương lai. 

Trong quá trình học tập, sinh viên có thể đăng kí học đẩy nhanh tiến độ và rút ngắn thời gian đào tạo và tốt nghiệp sớm trước thời hạn so với thời gian của chương trình đào tạo.

3. Cơ hội việc làm cho sinh viên mới ra trường 

Sự phát triển của xã hội và đất nước đòi hỏi hiểu biết về pháp lý, nhu cầu pháp luật ngày càng cao, để đảm bảo quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền phát triển bền vững. Do đó, ngành Luật ngày càng được chú trọng phát triển và mở ra nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn cho sinh viên mới ra trường, cụ thể:

– Các Luật sư, Công chứng viên, Chuyên viên pháp lý, Thừa phát lại… làm việc tại các Công ty Luật, Văn phòng Công chứng, Doanh nghiệp tư nhân;

– Cán bộ Tư pháp làm việc tại các Uỷ ban; Phòng ban trực thuộc cơ quan nhà nước; 

– Thẩm phán, Kiểm sát viên… làm việc tại Toà án hay tại Viện kiểm sát;

– Cán bộ nghiên cứu trong các viện, trung tâm nghiên cứu về pháp luật của các trường đại học, cao đẳng…

– Giảng viên giảng dạy chuyên ngành luật tại các cơ sở đào tạo và bồi dưỡng cán bộ. 

– Nghiên cứu viên chuyên môn ở trình độ thạc sĩ và tiến sĩ chuyên ngành Luật. Đây là nền tàng giúp nhiều cán bộ lãnh đạo, cán bộ cấp tỉnh, cấp huyện thành công sau này. 

---------

Thông tin liên hệ:

Fan page Trường Đại học Thủ đô Hà Nội: https://www.facebook.com/hnmu.edu.vn/ 

Fan page Tư vấn tuyển sinh trường Đại học Thủ đô Hà Nội: https://www.facebook.com/hnmutuyensinh/ 

Nhóm Facebook: https://www.facebook.com/groups/hnmu.edu.vn 

Zalo OA Trường Đại học Thủ đô Hà Nội: 0986735072