Giới thiệu ngành Công nghệ kĩ thuật môi trường

1. Ngành đào tạo: Công nghệ kĩ thuật môi trường - chuyên ngành phân tích môi trường

2. Mã ngành: 7510406

3. Trình độ đào tạo: Đại học

4. Thời gian đào tạo theo thiết kế: 4 năm

5. Hình thức đào tạo: Chính quy tập trung

6. Mục tiêu đào tạo

Người học có kiến thức chuyên môn vững vàng về lĩnh vực khoa học tự nhiên, có kiến thức chuyên ngành thuộc lĩnh vực phân tích môi trường và khả năng nghiên cứu khoa học, có năng lực sử dụng thành thạo các thiết bị phân tích hiện đại để kiểm nghiệm các đối tượng mẫu môi trường. Người học sau khi ra trường có khả năng vận dụng kiến thức, kĩ năng để giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực công nghệ kỹ thuật môi trường đặc biệt là phân tích môi trường; có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm với nhóm trong việc hướng dẫn, truyền bá, phổ biến kiến thức, thuộc ngành đào tạo.

 

7. Khối lượng học tập

Tổng 130 tín chỉ trong đó 32 tín chỉ môn chung; 81 tín chỉ khối lượng học tập chuyên nghiệp; 9 tín chỉ thực tập; 8 tín chỉ môn thay thế thi tốt nghiệp.

Chương trình đào tạo chú trọng các học phần về phân tích hoá học và sinh học. Tăng cường các học phần thực hành thực tiễn chuyên môn.

Có sự tham gia của các doanh nghiệp song hành cùng tham gia giảng dạy hoặc hướng dẫn sinh viên các bài tập lớn hoặc khoá luận

8. Công việc sau khi tốt nghiệp

- Nhà máy, công ty, khu công nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh: Chuyên viên kiểm soát chất lượng môi trường, Chuyên viên quản lý chất lượng môi trường, Chuyên viên phân tích và đánh giá chất lượng môi trường …

- Các cơ sở quản lý như Bộ tài nguyên môi trường; Sở tài nguyên môi trường, sở KHCN các tỉnh, TP; phòng tài nguyên môi trường quận huyện: Chuyên viên quản lý chất lượng môi trường, Chuyên viên phân tích và đánh giá chất lượng môi trường…

- Trung tâm, viện nghiên cứu: Chuyên viên nghiên cứu nghiên cứu phát triển sản phẩm xử lý ô nhiễm, Chuyên viên tư vấn các vấn đề môi trường, Chuyên viên phân tích và đánh giá chất lượng môi trường…

- Trường trung cấp, cao đẳng, đại học: Chuyên viên phân tích và đánh giá chất lượng môi trường, Cán bộ giảng viên

---------

Thông tin liên hệ:

Fan page Trường Đại học Thủ đô Hà Nội: https://www.facebook.com/hnmu.edu.vn/ 

Fan page Tư vấn tuyển sinh trường Đại học Thủ đô Hà Nội: https://www.facebook.com/hnmutuyensinh/ 

Nhóm Facebook: https://www.facebook.com/groups/hnmu.edu.vn 

Zalo OA Trường Đại học Thủ đô Hà Nội: 0986735072