Giới thiệu ngành Chính trị học

 

1. Ngành đào tạo: CHÍNH TRỊ HỌC

2. Mã ngành: 7310201

3. Tên văn bằng tốt nghiệp:Cử nhân ngành Chính trị học

4. Thời gian đào tạo: 4 năm

5. Hình thức đào tạo: Chính quy tập trung

Chính trị học là một ngành học nghiên cứu lý thuyết và thực tiễn chính trị, mô tả và phân tích các hệ thống, thể chế chính trị và các ứng xử chính trị. Sinh viên theo học ngành Chính trị học nắm vững thế giới quan, phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, có đủ phẩm chất và năng lực để công tác tại hệ thống chính trị Việt Nam.

Tốt nghiệp ngành, sinh viên đạt được các kiến thức và kỹ năng như sau:

- Kỹ năng: Có kỹ năng giao tiếp, quản lý, lãnh đạo trong cơ quan hệ thống chính trị, tư vấn trong các cơ quan Đảng, Nhà nước từ Trung ương đến địa phương. Sinh viên được rèn luyện kỹ năng tư duy chính trị nhạy bén, độc lập, sáng tạo, năng lực thuyết trình, bình luận; có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công dân tốt... Có khả năng phân tích, đánh giá về tình hình chính trị thích nghi nhanh với những thay đổi về môi trường chính trị xã hội và các yếu tố có liên quan đến sự vận động và các quan hệ chính trị - xã hội trong nước và trên thế giới hiện nay.

- Kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp: Ngành Chính trị học đào tạo ra các cử nhân nắm vững kiến thức đại cương cho đến hệ thống kiến thức nền tảng của lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, đặc biệt là những lĩnh vực gần với Chính trị học. Sinh viên ngành Chính trị học qua quá trình học tập sẽ dần có khả năng vận dụng lý thuyết, phương pháp và các kỹ năng nghề nghiệp trong những lĩnh vực hoạt động có liên quan của đời sống xã hội. Có kiến thức tổng hợp, nhất là về khoa học xã hội và nhân văn. Nắm vững sâu sắc về khoa học chính trị: Lịch sử tư tưởng chính trị; Quyền lực chính trị; Thể chế chính trị; Quan hệ chính trị quốc tế; Xã hội học chính trị; Phương pháp xử lý điểm nóng chính trị; Kỹ năng lãnh đạo, quản lý…

6.  Cơ hội việc làm của ngành Chính trị học

Ngành chính trị học là một chuyên ngành rộng. Mỗi sinh viên đều sẽ được trang bị những nền tảng vững chắc về xã hội trước khi tốt nghiệp, sau khi hoàn thành chương trình học ngành Chính trị học, các cử nhân ra trường có thể làm việc ở:

+ Làm công tác tư vấn, tham mưu trong các cơ quan hoạch định đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, tư vấn cho các cấp lãnh đạo của Nhà nước.

+ Làm công tác tư vấn, tham mưu trong các cơ quan hoặc tổ chức thuộc hệ thống chính trị, các tổ chức kinh tế – xã hội.

+ Trực tiếp tham gia lãnh đạo trong bộ máy Nhà nước và tại một số tổ chức có yếu tố nước ngoài.

+ Làm công tác nghiên cứu ở các cơ quan lý luận chính trị.

+ Làm phóng viên, biên tập viên bình luận thời sự, chính trị tại các báo, đài trung ương và địa phương.

+ Làm công tác nghiên cứu và giảng dạy Chính trị học trong hệ thống trường Đảng, các trường đại học, cao đẳng và các trường trung học chuyên nghiệp, dạy nghề hoặc trở thành nghiên cứu sinh trong các trường chính trị ở Trung ương và địa phương.

+ Giảng dạy Giáo dục công dân ở trường trung học phổ thông (nếu cần tích lũy thêm tín chỉ sư phạm dạy nghề).

+ Làm công tác chính trị – tư tưởng tại các cơ quan thuộc khối Đảng, khối văn xã cấp tỉnh, huyện, xã phường, thị trấn.

7.  Ưu đãi của ngành Chính trị học khi thí sinh lựa chọn học tại HNMU

- Khi đăng ký ngành Chính trị học tại Trường Đại học thủ đô Hà Nội sinh viên còn có cơ hội được học thêm ngành thứ hai (Đào tạo song bằng, cấp đồng thời 2 bằng đại học).

- Đội ngũ giảng viên giảng dạy ngành Chính trị học là các chuyên gia nghiên cứu dày dặn kinh nghiệm và tâm huyết với nghề; có trình độ cao về học hàm, học vị. Môi trường học tập lành mạnh, thân thiện, phát huy được tính sáng tạo và bản lĩnh của sinh viên.

- Sinh viên học ngành Chính trị học được miễn học phí toàn khoá học và đây là chính sách ưu đãi riêng đặc biệt của trường đối với ngành Chính trị học.

​- Có thể học tập nâng cao ở trình độ Thạc sỹ và Tiến sỹ.

---------

Thông tin liên hệ:

Fan page Trường Đại học Thủ đô Hà Nội: https://www.facebook.com/hnmu.edu.vn/ 

Fan page Tư vấn tuyển sinh trường Đại học Thủ đô Hà Nội: https://www.facebook.com/hnmutuyensinh/ 

Nhóm Facebook: https://www.facebook.com/groups/hnmu.edu.vn 

Zalo OA Trường Đại học Thủ đô Hà Nội: 0986735072