Đề án Tuyển sinh năm 2023 của trường Đại học Thủ đô Hà Nội

Trường ĐH Thủ đô Hà Nội công bố chính thức Đề án Tuyển sinh năm 2023.

Chi tiết Đề án xem TẠI ĐÂY