Thông báo tuyển sinh và đào tạo cùng lúc hai chương trình trình độ đại học hệ chính quy tại Trường Đại học Thủ đô Hà Nội

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội thông báo tuyển sinh và đào tạo cùng lúc hai chương trình trình độ đại học hệ chính quy năm 2022.

- Mẫu phiếu đăng kí xem TẠI ĐÂY