Thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông chính quy trình độ đại học năm 2022

Căn cứ Quyết định số 18/2017/QĐ-TTg ngày 31/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về việc liên thông giữa trình độ trung cấp, cao đẳng với trình độ đại học; 

Căn cứ Quyết định số 209/QĐ-ĐHTĐHN ngày 29 tháng 3 năm 2022 của Hiệu trường Trường Đại học Thủ đô Hà Nội về việc Ban hành Đề án tuyển sinh năm 2022;

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông chính quy trình độ đại học năm 2022;

Ngành tyển sinh: 

- Giáo dục Mầm non (mã ngành: 7140201)

- Giáo dục Tiểu học (mã ngành: 7140202)

- Sư phạm Toán học (mã ngành: 7140209)

- Sư phạm Ngữ văn (mã ngành: 7140217)

 

Đường link đăng ký dự tuyển TẠI ĐÂY 

Chi tiết thông báo xem TẠI ĐÂY