Thông báo tổ chức tuyển sinh trình độ Đại học hệ chính quy năm 2022(Sau khi ban hành Đề án tuyển sinh lần 3)

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội xin thông báo tổ chức tuyển sinh trình độ Đại học hệ chính quy năm 2022(Sau khi ban hành Đề án tuyển sinh lần 3)

Chi tiết thông báo xem TẠI ĐÂY