Thông báo công bố kết quả xét tuyển sớm và hướng dẫn thí sinh đăng kí nguyện vọng trên hệ thống tuyển sinh quốc gia