Thông báo vv hướng dẫn xác nhận nhập học đối với thí sinh xét tuyển đợt 1