Điểm trúng tuyển của các ngành đào tạo hai năm tuyển sinh gần nhất

Điểm trúng tuyển của các ngành đào tạo hai năm tuyển sinh gần nhất

01/06/2020

Hướng dẫn đăng ký xét tuyển trực tuyến vào trường Đại học Thủ đô Hà Nội

Hướng dẫn đăng ký xét tuyển trực tuyến vào trường Đại học Thủ đô Hà Nội

01/06/2020

Thông báo xét tuyển trình độ Đại học; trình độ Cao đẳng ngành giáo dục Mầm non hệ chính quy đợt 1 năm 2020

Thông báo xét tuyển trình độ Đại học; trình độ Cao đẳng ngành giáo dục Mầm non hệ chính quy đợt 1 năm 2020

30/05/2020

Thông tin tuyển sinh ngành Công nghệ thông tin

Thông tin tuyển sinh ngành Công nghệ thông tin

14/05/2020